TraceVerified | Truy xuất nguồn gốc | Trace Verified

Chuỗi cá

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NTSF

www.nhatrangseafoods.com.vn
Điện thoại: (+84) 710.3.648.181
Email: ntsfct@vnn.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NTSF

NTSF là một trong những công ty chế biến thủy sản lớn nhất tại Việt Nam với hơn 2000 công nhân, và kim ngach xuất khẩu đạt hơn 40 triệu USD (2009).
 
Đồng hành với TraceVerified từ những khi dự án mới thành lập, đến nay NTSF đã dán nhãn truy xuất nguồn gốc cho hàng nghìn lô hàng xuất khẩu, qua đó cam kết chất lượng và uy tín của thương hiệu NTSF với thị trường.