TraceVerified | Truy xuất nguồn gốc | Trace Verified

Đối tác khác

BeBound

https://www.be-bound.com/
Điện thoại: +33140599918
Email: contact@be-bound.com
BeBound

Be-Bound cam kết mang internet đến mọi nơi trên thế giới. Họ cung cấp kết nối internet dựa trên kết nối di động. Giải pháp này hoạt động lập tức và không cần cải tổ hay đầu tư.

Traceverified và Be-Bound lần đầu tiên mang khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm đến bất cứ nơi nào ở Việt Nam dựa trên kết nối internet sẵn có. Từ đây, mọi nông dân có thể cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng ra thị trường và khách hàng luôn có thể theo dõi những thực phẩm họ ưa thích.
 

GCF


Điện thoại:
Email:
GCF

GCF (Global Competitiveness Fund) là tổ chức hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu của chính phủ Đan Mạch. Đây cũng chính là tổ chức đã hỗ trợ TraceVerified từ khi mới thành lập với mong muốn nâng cao tính cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam thông qua việc truy xuất nguồn gốc.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

http://vasep.com.vn/
Điện thoại: (+84) 8.628.10430
Email: vasephcmcity@vasep.com.vn
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp hoạt động chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, nhằm mục đích phối hợp, liên kết hoạt động của các doanh nghiệp, giúp nhau nâng cao giá trị, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam, phát triển tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu thủy sản, đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên.

Với mong muốn đem đến những sản phẩm có chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng, VASEP cũng đã ủng hộ TraceVerified rất nhiều kể từ ngày đầu thành lập.

Meat & Livestock Australia (MLA)

https://www.mla.com.au/
Điện thoại:
Email:
Meat & Livestock Australia (MLA)

Meat & Livestock Australia (MLA) cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và tiếp thị cho đơn vị nuôi và chế biến các sản phẩm từ bò, cừu và dê.  MLA có khoảng 50 ngàn thành viên. 

MLA là tổ chức hỗ trợ chính cho Tracverified để ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong việc truy xuất nguồn gốc cho thịt và gia súc ở Việt Nam.

Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx
Điện thoại: 04.38439901
Email: bnn@mard.gov.vn
Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên ta, phát triển nông thôn.

Traceverified và Bộ NN&PTNT cùng hướng tới những mục tiêu công cộng, tăng cường sự bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt nam trên thế giới. Chúng tôi đồng hành cùng chính phủ tìm kiếm những giải pháp mới nhằm mang lại lợi ích tối đa cho nghề nông, khả năng truy xuất và thực phẩm đảm bảo an toàn.