Điều Khoản và Điều Kiện

 1.  Khi bạn truy cập vào website traceverified.com có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
 2. Thông tin truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm do trang web này cung cấp chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất sản phẩm.
 3. Nhãn hiệu thương mại TRACEVERIFIED được chúng tôi phát triển và đã chính thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
 4. Chúng tôi khuyến cáo rằng mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm đều là tài sản của website: TraceVerified.com và miễn sao chép dưới mọi hình thức.
 5. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
 6. Tất cả nội dung được thể hiện trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế.
 7. Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website TraceVerified.com được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép website này mà không được sự cho phép bởi TraceVerified.
 8. Trong mọi trường hợp, chúng tôi dựa trên các điều khoản về luật thương hiệu và bản quyền bởi luật pháp Việt Nam để khiếu nại, thưa kiện những vi phạm nêu trên.
 9. Website: TraceVerified.com thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ Truy xuất nguồn gốc (TraceVerified).
 10. Tất cả các đối tác của TraceVerified.com phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận, cam kết về việc sử dụng các nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của website: TraceVerified.com và không được chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, sử dụng cho người khác khi không được sự cho phép bởi TraceVerified
 11. Đối với đơn vị được TraceVerified ủy quyền quản lý, quản trị website TraceVerified.com không được nhân danh hoặc mạo danh sử dụng website này để truyền tải, đăng tải thông tin, hình ảnh với ý đồ cá nhân hoặc bất hợp pháp bao gồm cả các mục liên kết quảng cáo hoặc nội dung không lành mạnh. TraceVerified sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi hợp tác vô điều kiện và áp dụng các qui định của luật pháp Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của mình.
 12. Chúng tôi có thể cập nhật Điều kiện và Điều khoản sử dụng website TraceVerified.com vào bất cứ lúc nào tuân theo luật quy định hoặc thay đổi trong việc vận hành của chúng tôi.