Bạn có biết truy xuất nguồn gốc điện tử có thể được ứng dụng vào bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào bao gồm cả thịt bò và sữa không?

Bạn có biết truy xuất nguồn gốc điện tử có thể được ứng dụng vào bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào bao gồm cả thịt bò và sữa không?

Truy xuất nguồn gốc thịt bò có thể được ứng dụng thông qua toàn bộ chuỗi cung ứng; bắt đầu từ trang trại bằng cách dùng những thẻ đeo tai hoặc chip để nhận diện con vật, ở nhà giết mổ và nhà máy chế biến bằng cách nhận diện và chia cắt từng miếng thịt, và cuối cùng trên đường đến những cửa hàng hoặc nhà hàng bằng cách quét mã QR-code trên mỗi miếng thịt.

Internship opportunity for marketing executive

Internship opportunity for marketing executive

Exclusive internship opportunity in a professional working environment, for people who are passionate about agriculture.

Quy trình canh tác Chuối già lùn Nam Mỹ (Musa cavendish) cho năng suất cao

Quy trình canh tác Chuối già lùn Nam Mỹ (Musa cavendish) cho năng suất cao

Trên thế giới chuối là loại trái cây nhiệt đới được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng miền, đồng thời cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong thương mại rau quả toàn cầu. Xuất khẩu chuối đứng đầu về khối lượng và đứng thứ hai về kim ngạch, sau cây cam trong cơ cấu xuất khẩu trái cây của thế giới. Ở nước ta chuối là loại trái cây có diện tích và sản lượng cao, chiếm 19 % tổng diện tích cây ăn trái, cho sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn với nhiều giống chuối như chuối tiêu, chuối tây, chuối bom, chuối ngự,…Giống chuối già lùn Nam Mỹ được Viện Sinh học Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh đã sản xuất cấy mô thành công và đưa vào trồng ở nhiều địa phương. Đây là giống chuối mới, năng suất và chất lượng cao hơn so với chuối địa phương.

Quy Trình kỹ thuật trồng Nho Đỏ

Quy Trình kỹ thuật trồng Nho Đỏ

Thâm canh nhãn theo quy trình VietGAP

Thâm canh nhãn theo quy trình VietGAP

Trong quá trình cây nhãn mang quả, tuyệt đối không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. Để không chế sâu bệnh hại, khi cây nhãn lộ quả non bằng hạt đậu tương, phun chế phẩm Nano bạc định kỳ 15 ngày/lần.

Displaying results 31-35 (of 118)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|