Hướng tới một môi trường thuận lợi cho thương mại phi giấy tờ - truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm nuôi trồng thủy sản

Hướng tới một môi trường thuận lợi cho thương mại phi giấy tờ - truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm nuôi trồng thủy sản

UNNExT đã phát hành một số bài tóm tắt về các trường hợp đang áp dụng các biện pháp thương mại và hỗ trợ thương mại phi giấy giờ, trong đó có bài giới thiệu về TraceVerified - Hướng tới một môi trường thuận lợi cho thương mại phi giấy tờ - truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

Displaying results 31-31 (of 31)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >  >|