Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ban hành ngày 26/07/2016.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối về thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối về thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

QCVN 9-2:2011/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Ngày 01/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

Displaying results 6-10 (of 12)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >|