Sổ tay hướng dẫn ghi chép thực hành sản xuất tốt GMP trên rau củ quả tươi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với cơ quan Phát triển Quốc tế CANADA đã cho ra đời sổ hướng dẫn ghi chép thực hành sản xuất tốt GMP, sử dụng trong các cơ sở đóng gói, chợ đầu mối, siêu thị và là tài liệu hướng dẫn quan trọng đối với các chủ cơ sở, người quản lý và công nhân làm việc trong cơ sở. Đây cũng là tài liệu quan trọng để phục vụ cho việc truy nguyên nguồn gốc. Thông tin chi tiết xin tham khảo Sổ tay hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP và các quy phạm thực hành riêng biệt SOP.

Cuốn sổ tay có các yêu cầu ghi chép thông tin công việc sau mỗi ngày làm việc được thực hiện hàng ngày hoặc theo thời gian qui định trong sổ hướng dẫn ghi chép

Nội dung cuốn sổ tay bao gồm 6 phần, hướng dẫn vận hành các bước và biểu mẫu ghi chép

1.      Nước sử dụng trong nhà đóng gói, chợ đầu mối và siêu thị

2.      Bảo dưỡng nhà xướng và trang thiết bị

3.      Vệ sinh nhà xưởng và trang thiết bị

4.      Sát khuẩn rau quả tươi

5.      Xử lý sau thu hoạch rau quả tươi

6.      Xử lý chín qủa

Chi tiết cuốn sổ tay có thể tải về tại đây