VietGAP - Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn

QUYẾT ĐỊNH Số: 379/QĐ-BNN-KHCN được công bố ngày 28 tháng 1 năm 2008 về việc ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam (VietGAP)

Truy xuất nguồn gốc cũng là một trong những quy định quan trọng của VietGAP. Theo đó, giống, phân bón, phụ gia đều phải có hồ sơ lưu trữ truy nguyên nguồn gốc. Ngoài ra bao bì, thùng đựng sản phẩm cũng cần phải có nhãn mác để tiện cho việc truy nguyên nguồn gốc.

Xem toàn bộ văn bản tại đây.