TP Hồ Chí Minh - Ban vận động thành lập FTA phía Nam họp tại TraceVerified

TP Hồ Chí Minh - Ban vận động thành lập FTA phía Nam họp tại TraceVerified

Ngày 12/7 tại văn phòng TraceVerified, ban vận động FTA đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp thành viên phía Nam. Nhằm thảo luận về Chương Trình hoạt động từ nay đến Đại hội thành lập FTA; cho ý kiến về một số nguyên tắc của Điều lệ và Qui tắc ứng xử nội bộ và một số vấn đề khác liên quan.

Thông báo tuyển dụng - IT technical and Sale

Thông báo tuyển dụng - IT technical and Sale

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên đam mê hoạt động hỗ trợ nông nghiệp để tham gia cùng team tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm 2016.

Thông báo tuyển dụng - Nhân viên marketing

Thông báo tuyển dụng - Nhân viên marketing

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí nhân viên marketing, đam mê hoạt động hỗ trợ nông nghiệp để tham gia cùng team tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm 2016.

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí chuyên môn phân tích kỹ thuật, đam mê hoạt động hỗ trợ nông nghiệp để tham gia cùng team tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm 2016.

Lâm Đồng - Hội nghị hướng dẫn Truy xuất nguồn gốc điện tử

Lâm Đồng - Hội nghị hướng dẫn Truy xuất nguồn gốc điện tử

Ngày 31/3/2016, với sự hỗ trợ của Chi cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng, TraceVerified đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn Truy xuất nguồn gốc điện tử cho các Doanh nghiệp tại Lâm Đồng.

Displaying results 26-30 (of 52)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|