Thông báo tuyển dụng - Nhân viên marketing

Thông báo tuyển dụng - Nhân viên marketing

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí nhân viên marketing, đam mê hoạt động hỗ trợ nông nghiệp để tham gia cùng team tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm 2016.

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Thông báo tuyển dụng - Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí chuyên môn phân tích kỹ thuật, đam mê hoạt động hỗ trợ nông nghiệp để tham gia cùng team tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 năm 2016.

Lâm Đồng - Hội nghị hướng dẫn Truy xuất nguồn gốc điện tử

Lâm Đồng - Hội nghị hướng dẫn Truy xuất nguồn gốc điện tử

Ngày 31/3/2016, với sự hỗ trợ của Chi cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng, TraceVerified đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn Truy xuất nguồn gốc điện tử cho các Doanh nghiệp tại Lâm Đồng.

Lâm Đồng - TraceVerified làm việc với UBND tỉnh

Lâm Đồng - TraceVerified làm việc với UBND tỉnh

Ngày 30/3/2016, TraceVerified đã có buổi gặp gỡ và làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về vấn đề truy xuất nông nghiệp và phát triển thị trường cho nông sản Đà Lạt.

Gặp gỡ các nhà sáng lập TraceVerified

Gặp gỡ các nhà sáng lập TraceVerified

Gặp gỡ đội ngũ sáng lập của TraceVerified

Displaying results 36-40 (of 60)
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|