Traceverified triển khai hướng dẫn sử dụng app TraceFarm cho HTX Nông Nghiệp SX TM-DV PHƯỚC AN.

Ngày 29/06/2018, Traceverified cùng HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SX TM-DV PHƯỚC AN đã triển khai hướng dẫn 40 hộ dân ứng dụng app TraceFarm trong quản lý trang trại.  Buổi làm việc diễn ra sôi nổi, hào hứng với tinh thần tập trung cao của bà con nơi đây. HTX đặc biệt quan tâm đến việc cập nhật thông tin sản xuất và thu mua sản phẩm. 8.00 - 8.30: Gặp mặt ban lãnh đạo, trình bày giải pháp, sự cần thiết, lợi ích sử dụng app quản lý, lên kế hoạch sản xuất, nhận đơn hàng.
 
8.30 - 9.00: Đại diện HTX phát biểu mục đích chương trình đào tạo.
 
9.00 - 10.00: Hai kỹ thuật viên của Traceverified là Lê Nhật Hiếu và Trần Thị Huyền trình diễn sử dụng máy tính bảng, điện thoại để ghi nhận nhật ký đồng ruộng và hướng dẫn các hộ dân tạo tài khoản cá nhân trên hệ thống Tracefarm. 

 
10.00 - 11.00: Kỹ thuật viên đến đồng ruộng để thiết lập lô trồng thực tế, trao mã QR trên ruộng và hướng dẫn ghi nhận nhật ký điện tử. 
 
Sau buổi hướng dẫn, đại diện kỹ thuật TraceVerified có buổi làm việc với đại diện quản lý sản xuất và thu mua của HTX để trao đổi thêm về nhu cầu của HTX. Kết thúc buổi làm việc, HTX Phước An đề nghị Tracverified tiếp tục tổ chức thêm một buổi hướng dẫn cho hơn 100 hộ dân khác của HTX.