Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

6 yêu cầu khi thiết lập vùng trồng

TraceVerified > Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói > 6 yêu cầu khi thiết lập vùng trồng

Mã số vùng trồng là điều kiện cần có để các doanh nghiệp có thể xuất khẩu nông sản sang thị trường quốc tế ,vì đây là một trong những yếu tố phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ngày 30/11/2020, Cục Bảo vệ thực vật (Cục BVTV) đã có Quyết định 2481/QĐ-BVTV-KH ban hành tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng.

Vùng trồng có vai trò rất quan trọng, cơ sở phải đáp ứng theo 6 yêu cầu sau thiết lập được vùng trồng.

1. Yêu cầu chung:

Đồng nhất một quy trình quản lý sinh vật gây hại tại vùng trồng.

Đảm bảo có quy trình kiểm soát được sinh vật gây hại ở mức độ thấp. Và được phép sử dụng thuốc BVTV theo quy định của nước nhập khẩu.

Vùng trồng phải được kiểm tra và cấp mã số lần đầu trước thời điểm thu hoạch theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Trước mỗi vụ thu hoạch, phải thực hiện đăng ký cấp mã số vùng trồng lại, nếu không mã số sẽ bị thu hồi.

2. Diện tích vùng trồng:

Đối với vùng trồng cây ăn quả, diện tích từ 5 – 12 ha/ mã số. /diện tích tối thiểu 5ha/mã số.

Đối với vùng trồng rau, hoa màu: diện tích tối thiểu 500 m2/mã số.

Các loại cây trồng khác: theo yêu cầu của nước xuất khẩu.

– Vùng trồng phải áp dụng biện pháp canh tác, quản lý sinh vật gây hại và đảm bảo giảm thiểu sinh vật gây hại, áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).

– Vùng trồng xin cấp mã số phải là vùng sản xuất tập trung, hạn chế chăn thả gia súc, gia cầm trong bên trong vùng trồng.

– Vùng trồng xin cấp mã số chỉ trồng duy nhất 1 giống cây trồng. Không trồng xen các loại cây trồng khác hoặc các cây trồng cùng họ với cây trồng chính hoặc các cây trồng là ký chủ của các loài dịch hại là đối được KDTV của nước nhập khẩu theo kết quả của báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại (PRA).

3. Sinh vật gây hại và biện pháp quản lý:

Quy trình quản lý sinh vật gây hại cũng phải thực hiện theo yêu cầu của nước xuất khẩu.

Vùng trồng của bạn phải có biện pháp quản lý cụ thể cho từng nhóm sinh vật gây hại theo hàng hóa và phải thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành BV&KD thực vật.

4. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

Vùng trồng chỉ được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và đảm bảo không sử dụng các hoạt chất cấm theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

5. Yêu cầu về ghi chép thông tin:

Mỗi hộ gia đình trong vùng trồng được đăng ký cấp mã số phải có sổ sách để ghi chép đầy đủ mọi tác động lên cây trồng trong một vụ canh tác (nhật ký đồng ruộng). Phải ghi chép nhật ký sản xuất chi tiết từng giai đoạn. Các thông tin bắt buộc gồm có:

Giai đoạn phát triển của cây trồng

Sinh vật gây hại phát hiện trong quá trình điều tra

Nhật ký bón phân: ngày bón, loại phân bón, phương pháp bón,…

Nhật ký sử dụng thuốc BVTV: ngày sử dụng, tên thuốc, liều lượng sử dụng, lý do sử dụng,…

Nhật ký thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm: sản phẩm dự kiến, bảo quản, tiêu thụ,…

6. Điều kiện canh tác:

Canh tác, quy trình, tiêu chuẩn cần tuân theo VietGAP, GlobalGAP,… (Có thể không có chứng nhận nhưng vẫn phải tuân theo các quy trình tương đương).

Nhật ký canh tác có thể lập chung cho cả vùng trồng. Và các yêu cầu khác của nước nhập khẩu.

TraceVerified luôn đồng hành cùng các đơn vị/tổ chức/cá nhân trong việc tư vấn thủ tục và quy trình cấp mã số vùng trồng, từng bước bao gồm: thiết lập vùng trồng phù hợp với yêu cầu, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi các yêu cầu/phản hồi từ chi cục bảo vệ thực vật. 

Để được tư vấn về cấp mã số vùng trồng, vui lòng liên hệ với TraceVerified qua thông tin:

– Số điện thoại: 0912501139

– Email: info@traceverified.com