Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Bạn biết gì về TRU trong truy xuất nguồn gốc?

TraceVerified > Truy xuất nguồn gốc > Bạn biết gì về TRU trong truy xuất nguồn gốc?
Pic-CEO-Binh Bui-edit-1

Truy xuất nguồn gốc là khái niệm không còn quá mới tại Việt Nam nhưng cũng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi, bởi vì cả doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng đều chưa thấy rõ được tầm quan trọng cũng như giá trị của việc truy xuất nguồn gốc.

TRU là một cụm từ còn quá mới đối với doanh nghiệp tại Việt Nam, liên quan chặt chẽ đến truy xuất nguồn gốc. Bạn nên biết thêm về TRU để hiểu rõ hơn về Truy xuất nguồn gốc.

Vậy TRU là gì?

TRU là viết tắt của cụm từ Traceable resource unit có nghĩa là Đơn vị có thể truy xuất. Đơn vị có thể truy xuất ở đây có nghĩa là đơn vị mà người ta muốn theo dõi hay đơn vị được ghi lại thông tin trong hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Trên thế giới họ vẫn dụng TRU như một đơn vị cơ bản sử dụng trong truy xuất nguồn gốc để áp dụng cho các đơn vị có thể được truy xuất như lô hàng hoặc các thông tin bạn muốn truyền tải đến khách hàng, đối tác qua từng công đoạn của quá trình sản xuất.

Mức độ chi tiết

Mức độ chi tiết phụ thuộc vào kích thước vật lý của TRU, TRU càng nhỏ thì mức độ chi tiết càng nhỏ. Khi thực hiện truy xuất  nguồn gốc, các công ty phải quyết định mức độ chi tiết mà họ muốn.

Ví dụ: Với một công ty chế biến cá thường có thể chọn xem họ có thể chỉ định số lô sản xuất mới mỗi ngày, mỗi ca (2 – 3 lần mỗi ngày) hoặc mỗi lần họ thay đổi nguyên liệu (1 đến 20 lần mỗi ngày). Độ chi tiết càng thấp thì họ càng có nhiều TRU, các công việc tham gia nhiều hơn và hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ được chính xác hơn. Độ chi tiết có thể xem là một yếu tố đặc biệt quan trọng khi lập kế hoạch cho thu hồi sản phẩm khi có vấn đề.

Tóm lại hiểu nôm na thì TRU (đơn vị có thể truy xuất) là tất cả những đơn vị thông tin mà doanh nghiệp muốn đối tác, khách hàng hay người tiêu dùng có thể truy xuất được. TRU càng nhỏ có nghĩa là càng được chi tiết thì phải cần có nhiều bên tham gia và cung cấp thông tin hơn. Ví dụ như các bên tham gia cung cấp thông tin có thể là: trang trại sản xuất, nơi sản xuất đóng gói thành phẩm, siêu thị bán lẻ,… Mỗi đơn vị lại cung cấp các TRU với mức độ chi tiết khác nhau nhằm phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin của các bên liên quan và cung cấp thông tin nhiều hơn cho người tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay trên thị trường cũng cung cấp thông tin với một TRU rất rộng là link website để xem một số thông tin về sản phẩm. TRU này quá rộng nên không mang tính chất truy xuất nguồn gốc mà chỉ là bổ sung thêm thông tin. Đã mất công cung cấp thông tin cho sản phẩm tại sao lại không bổ sung thêm các TRU chi tiết hơn để thông tin truy xuất nguồn gốc được chính xác hơn.