Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Ban vận động thành lập FTA phía Nam họp tại văn phòng TraceVerified

TraceVerified > Hoạt động của TraceVerified > Ban vận động thành lập FTA phía Nam họp tại văn phòng TraceVerified

Ngày 12/7 tại văn phòng TraceVerified, ban vận động FTA đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp thành viên phía Nam. Nhằm thảo luận về Chương Trình hoạt động từ nay đến Đại hội thành lập FTA; cho ý kiến về một số nguyên tắc của Điều lệ và Qui tắc ứng xử nội bộ và một số vấn đề khác liên quan.

     Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất thành lập 4 tiểu ban:
  • Tiểu ban kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về các nội dung và phương pháp minh bạch theo từng nhóm sản phẩm
  • Tiểu ban PR Thị trường: Chịu trách nhiệm về PR và phát triển thị trường cho FTA và các thành viên, là đơn vị đi đầu trong các hoạt động của hiệp hội.
  • Tiểu ban pháp luật và vận động hành lang: Chịu trách nhiệm về các thủ tục hành chính, lập hồ sơ xin phép thành lập FTA và vận động hành các cơ quan nhà nước ủng hộ FTA ra đời.
  • Tiểu ban công nghệ: Chịu trách nhiệm về công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động của hiệp hội.