Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Chỉ Thị Về Thẩm định Tính Bền Vững Của Doanh Nghiệp: Hướng Dẫn Chiến Lược Cho Các Nhà Xuất Khẩu Việt Nam

TraceVerified > Chưa được phân loại > Chỉ Thị Về Thẩm định Tính Bền Vững Của Doanh Nghiệp: Hướng Dẫn Chiến Lược Cho Các Nhà Xuất Khẩu Việt Nam

Khi thị trường toàn cầu ngày càng hướng tới trách nhiệm giải trình cao hơn của doanh nghiệp, Chỉ thị về Thẩm định Tính bền vững của Doanh nghiệp của Liên minh Châu Âu (CSDDD) nổi lên như một khung chính sách quan trọng đối với các doanh nghiệp, cả bên trong và bên ngoài EU. Chỉ thị này được thiết kế để đảm bảo rằng các công ty thực hiện hoạt động của mình với sự quan tâm đúng mức đến quyền con người và môi trường. Các công ty Việt Nam xuất khẩu sang EU không thể xem nhẹ tầm quan trọng của CSDDD – nó đại diện cho sự chuyển mình hướng tới các thực tiễn bền vững ngặt nghèo đang trở thành chuẩn mực trong thương mại quốc tế. Áp dụng CSDDD không chỉ đơn thuần là tuân thủ; đó là việc thể hiện cam kết với các thực hành kinh doanh có đạo đức và bảo đảm một vị trí trong môi trường thương mại ngày càng đánh giá cao sự bền vững cùng với lợi nhuận.

Chỉ thị về Thẩm định Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDDD) đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng hướng tới quản trị doanh nghiệp bền vững. Nó yêu cầu các công ty xác định, ngăn chặn và giảm thiểu tác động tiêu cực của họ đối với quyền con người và môi trường. Chỉ thị này áp dụng rộng rãi, bao gồm tất cả các công ty lớn hoạt động trong thị trường EU, bất kể họ có trụ sở trong EU hay không. Đặc biệt, các ngành có tác động tới môi trường và xã hội đáng kể như dệt may, khai khoáng và sản xuất thực phẩm – nông nghiệp, đặc biệt được quan tâm kỹ lưỡng. Nó đòi hỏi quá trình thẩm định (due diligence) nghiêm ngặt, kéo dài và xuyên suốt chuỗi cung ứng, có khả năng ảnh hưởng đến một loạt các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thương mại với EU, từ các xưởng thủ công gia đình đến các nhà sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

CSDDD đặt ra các nghĩa vụ thẩm định nghiêm ngặt yêu cầu các công ty xác định, ngăn chặn, giảm nhẹ và báo cáo cách hoạt động của họ ảnh hưởng đến quyền con người và môi trường. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tiến hành đánh giá tổng thể về hoạt động và chuỗi cung ứng, xác định nguy cơ tiềm ẩn và thực hiện biện pháp tích cực để giải quyết chúng. Các công ty cũng phải thực hiện quy trình xác minh để đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của họ tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và quyền con người được công nhận quốc tế. CSDDD nhấn mạnh cam kết của EU đối với một hệ thống thương mại bền vững và công bằng, đòi hỏi các công ty không chỉ thực hiện thẩm định định kỳ mà còn báo cáo công khai kết quả và biện pháp của họ, thúc đẩy văn hóa kinh doanh có trách nhiệm và cải tiến liên tục.

Ảnh hưởng đối với Các nhà Xuất Khẩu Việt Nam

Chỉ thị về Thẩm định Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDDD) đại diện cho một sự thay đổi lớn về hướng bền vững đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường EU, bao gồm cả các doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Chỉ thị đòi hỏi rằng các công ty không chỉ thực hiện thẩm định trong hoạt động của họ mà còn đảm bảo rằng toàn bộ chuỗi cung ứng của họ không có việc vi phạm quyền con người và gây hại cho môi trường. Đối với Việt Nam, một quốc gia có danh mục xuất khẩu quan trọng như cà phê, gạo và thủy sản, Chỉ thị này đòi hỏi một cuộc đánh giá tỉ mỉ về hoạt động chuỗi cung ứng. Ví dụ như ngành công nghiệp cà phê của Việt Nam sẽ phải kiểm tra các thực tiễn lao động và tác động đến môi trường của mình để đáp ứng tiêu chuẩn của CSDDD, có thể liên quan đến việc kiểm toán (audit) toàn diện và cải tiến kỹ thuật canh tác, chế biến cà phê để giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường và quyền con người. Tương tự, các ngành gạo và thủy sản cũng phải chứng minh rằng các phương pháp trồng trọt và thu hoạch của họ tuân thủ các hướng dẫn về môi trường của EU.

Tuân thủ CSDDD đòi hỏi một hướng tiếp cận tích cực. Các nhà xuất khẩu Việt Nam nên bắt đầu bằng việc phân tích chi tiết toàn bộ chuỗi cung ứng của họ để có thể tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các lĩnh vực tiềm ẩn không tuân thủ với CSDDD. Bước tiếp theo là tương tác với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ đáp ứng mong đợi của CSDDD. Điều này có thể liên quan đến việc phát triển và triển khai quy định về đạo đức kinh doanh cho nhà cung cấp, kiểm toán (audit) định kỳ và có thể giúp các nhà cung cấp cải thiện các thực hành kinh doanh của họ. Hơn nữa, tính minh bạch là cực kỳ quan trọng – điều này đòi hỏi việc xây dựng và duy trì cơ chế báo cáo tỷ mỷ để ghi lại các nỗ lực và kết quả của việc thực hiện thẩm định (due diligence), hỗ trợ không chỉ cho việc tuân thủ mà còn làm tăng danh tiếng doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Vai trò của TraceVerified trong việc hỗ trợ tuân thủ CSDDD

Tại TraceVerified, chúng tôi hiểu rõ sự phức tạp và các yêu cầu ngặt nghèo của Chỉ thị về Thẩm định Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDDD) và những tác động của nó đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu đi thị trường EU. Các dịch vụ tư vấn chuyên biệt của chúng tôi được thiết kế để tối ưu hóa quá trình đảm bảo tuân thủ của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp đánh giá rủi ro toàn diện, hướng dẫn về việc tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan và đặc biệt là dịch vụ truy xuất nguồn gốc và chia sẻ dữ liệu với các công ty đối tác của doanh nghiệp. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiện của TraceVerified, các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể tự tin áp dụng và đảm bảo tuân thủ với các yêu cầu nghiêm ngặt của CSDDD, đảm bảo các thực tiễn bền vững phù hợp với kỳ vọng của thị trường EU.

CSDDD Liên quan tới CSRD/ESRS

Tuân thủ CSDDD không chỉ đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại mà còn xây dựng nền tảng mạnh mẽ cho các yêu cầu quy định trong tương lai, chẳng hạn như Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) và Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững Châu Âu (ESRS). Sự tập trung của CSDDD vào công việc thâm định để  phù hợp với mục tiêu của CSRD hướng tới tính minh bạch, chuẩn bị cho doanh nghiệp của bạn về tiêu chuẩn báo cáo áp dụng cho các đối tác ở EU. Các doanh nghiệp EU sẽ phải yêu cầu các đối tác trong chuỗi cung ứng của họ cung cấp dữ liệu để họ chuẩn bị báo cáo thường niên tuân thủ với ESRS.

TraceVerified có thể giúp bạn chuẩn bị và thích nghi với những thay đổi này, đảm bảo rằng Doanh nghiệp của bạn sẵn sàng khi đối tác ở EU yêu cầu dữ liệu trong tương lai gần.

Tóm lại, Chỉ thị về Thẩm định Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDDD) là một thay đổi lớn trong cách tiếp cận thương mại bền vững của EU. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, chỉ thị này không chỉ là một rào cản quy định mà còn là một cơ hội chiến lược. Bằng việc chủ động thích nghi với các yêu cầu của CSDDD, các doanh nghiệp Việt Nam có thể thể hiện cam kết với các thực hành kinh doanh có trách nhiệm và tạo sự khác biệt trong một thị trường ngày càng quan tâm đến vấn đề bền vững.

Việc áp dụng sớm các biện pháp trong chỉ thị này có thể mang lại lợi thế cạnh tranh, mở cửa cho các phân khúc thị trường mới và củng cố mối quan hệ với đối tác châu Âu. Đây là cơ hội để thể hiện cam kết về trách nhiệm doanh nghiệp và định vị thương hiệu của bạn ở vị trí hàng đầu trong phong trào bền vững đang nổi lên ở EU và các nước phát triển.

Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, việc thực thi CSDDD không chỉ là việc tuân thủ – đó là bước đệm để thúc đẩy sự đổi mới trong thị trường toàn cầu. TraceVerified đã sẵn sàng hướng dẫn bạn trong quá trình chuyển đổi này, đảm bảo rằng hành trình hướng đến bền vững không chỉ tuân thủ mà còn có tính thương mại. Hãy xem CSDDD như một cơ hội phát triển và một minh chứng cho cam kết chung của doanh nghiệp Việt đối với một tương lai xanh hơn.

Viết bởi:

Tom Bui, một chuyên gia về các quy định của Liên minh Châu Âu (EU) liên quan đến bền vững. Anh mong muốn chia sẻ kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú với các doanh nghiệp Việt Nam. Anh đã và đang dành nhiều thời gian để hiểu biết những chi tiết phức tạp của các chính sách như Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp (CSRD), Chỉ thị Chống phá Rừng (EUDR). Anh tin rằng các quy định và hành động mới này đóng một vai trò then chốt để thúc đẩy một nền kinh tế toàn cầu bền vững hơn. Hiện tại anh Tom Bui đã phát triển các khóa đào tạo chuyên nghiệp về Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp- CSRD Courses và Bộ Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp – European Sustainability Reporting Standard (ESRS Courses)  và dịch vụ tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp trong EU và ngoài EU để hiểu và tuân thủ các quy định một cách hiệu quả. Mục tiêu của anh là xây dựng cầu nối giữa các yêu cầu pháp lý phức tạp và hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo quá trình chuyển các quy định này thành các thực hành bền vững cho các công ty muốn phát triển tại thị trường Châu Âu.