Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu nông sản sang EU

TraceVerified > Quy Trình Nông Nghiệp > Chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu nông sản sang EU
thu-tuc-xuat-khau-nong-san-sang-eu

Phần 1: Các quy định, quy chuẩn hàng xuất khẩu

Phần 2: Tìm kiếm khách hàng

———————

Phần 1: Các quy định, quy chuẩn hàng xuất khẩu

Châu Âu (EU) là thị trường nhập khẩu trái cây, rau quả hàng đầu thế giới. Lượng rau qua nhập khẩu hằng năm của EU chiếm đến 50% rau quả nhập khẩu của toàn thế giới. Tuy diên lượng rau quả của Việt Nam xuất khẩu sang EU chỉ chiếm khoảng 0.08% tổng lượng nhập khẩu của thị trường này.

Việt Nam là nước nhiệt đới có nguồn nông sản rất phong phú nhưng tại sao vẫn khó để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường lớn như EU khi mà hiệp định EVFTA đã bắt đầu có hiệu lực.

Sau đây là một phần chia sẻ kinh nghiệm để có thể xuất khẩu nông sản, thực phẩn sang EU. Qua bài viết này những doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất nông sản tại Việt Nam sẽ có hướng đẩy mạnh sản phẩm của mình ra thị trường EU. Đây là một hướng đi mới cho các doanh nghiệp để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, dẫn đến trước hợp phải giải cứu mỗi khi nước bạn hắt hơi, sổ mũi.

I/ Tra cứu thuế nhập khẩu vào EU

Hệ thống thuế quan áp dụng cho hàng hóa của các nước EU được chia thành ba loại thuế chính: thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế hàng hóa.

Các Doanh nghiệp có thể tra cứu thuế của hàng hóa theo link sau ( tra trong đó có cả hướng dẫn tìm mã HS của sản phẩm rất rõ ràng)

[https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/home-page]

[https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/home-page?fbclid=IwAR1_1SiyhLd8T8IBOO8pL-f9cyHNVroRBCSQ1jMAy85stXFk1XHB8vQ6AAI]

II/ Các quy định bắt buộc

Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Quy định giới hạn mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Thị trường châu Âu khá khó tính, họ đã có những quy định khắt khe, nhưng họ có những quy định rõ ràng mà bạn cần tìm hiểu. EU đã quy định mức giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRLs) được sử dụng đối với thực phẩm, nông sản. Bạn có thể tìm kiếm các thông tin về MRLs áp dụng cho sản phẩm nông sản của bạn bằng các sử dụng cơ sở dữ liệu của EU về MRLs. Bạn có thể bắt đầu bằng việc lựa chọn sản phẩm của mình và loại thuốc BVTV được sử dụng, sau đó hệ thống sẽ hiển thị danh sách MRLs liên quan đến sản phẩm nông sản bạn chọn và các loại thuốc BVTV phù hợp.

Tham khảo thông tin trên website:

[http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN][http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN&fbclid=IwAR0xKtVLijuLmQCeMPgrr33J_aGojHn8riSoaDsE37oZXNNGcgMxnb_7cBU]

Lưu ý cho bạn: Đối với những nông sản có chứa loại thuốc BVTV bị cấm hoặc hàm lượng cao hơn mức cho phép sẽ bị EU từ chối nhập khẩu. Quy định MRLs còn được các đối tác trên thị trường EU sử dụng nghiêm ngặt hơn cả quy định chung của thị trường EU.

b) Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu vào EU

Khi hàng hóa làm thủ tục NK vào thị trường EU sẽ phải kiểm tra:

– Kiểm tra chứng từ

– Kiểm tra vật lý

– Kiểm tra nhãn mác

Trong một số trường hợp EU phát hiện một số sản phẩm nông sản của nước cụ thể nào đó liên tục không tuân thủ quy định thì EU sẽ quyết định kiểm soát kỹ càng hơn với mức độ dày đặc. Các sản phẩm từ các nước liên tục vi phạm quy định sẽ được đưa vào danh sách trong phụ lục I của Quy định (EC). Tham khảo thêm tại:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1404738340673&uri=CELEX:02009R0669-20140401]

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1404738340673&uri=CELEX%3A02009R0669-20140401&fbclid=IwAR04kD1rZ9_i5MApClDE-WaxdbMmWvdvWcCF__jd-Ox43eghAlu9rAWbsKM)

Đặc biệt hơn tại thị trường châu Âu, đối với sản phẩm rau quả tươi thì truy xuất nguồn gốc là một yêu cầu bắt buộc phải có. Để đáp ứng quy định này, nhà nhập khẩu EU sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bằng chứng xuất xứ của các loại rau quả tươi.

Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn gia súc để biết về những sản phẩm bị rút khỏi thị trường và lý do

[https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm]

(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Frasff-window%2Fportal%2F%3Fevent%3DSearchForm%26fbclid%3DIwAR30loAb9a744AjFLfSYXwpWptpDqkerKiLU0t6R0CSKNVTgG3M-zetZihI&h=AT2ed6hCft1mYBLJVthi9HlxihdDJgHGR6ma48LKJNJ01lxXQ7jcJHBoaQEJ-HnwY49BGT1NQIXWrmCvqHP04HExPT0m_bIzFnNen3RCafi2b7B-QedqCL51KtrZCb1QFnUp7Qv_be5kkpv6wfWDEw))

c) Bảo vệ Thực vật

Doanh nghiệp nên kiểm tra lại với Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia (NPPO) hoặc nhà nhập khẩu EU về các quy định áp dụng cho sản phẩm của mình (danh sách các NPPO: [https://www.ippc.int/countries/contactpoints/](https://www.ippc.int/countries/contactpoints/?fbclid=IwAR2aHa9am6rt4vito88fGPJAsHpg7ASzChJ9n8dO5B8-tJ7hADNq_b6-Jnc)).

Nếu doanh nghiệp cần có chứng nhận kiểm dịch thực vật mới có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu thì có thể liên hệ với Cục bảo vệ thực vật, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tham khảo thêm các quy định cụ thể của nhà nhập khẩu EU. Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật có trong Phụ lục VII (trang 170) của Hướng dẫn bảo vệ thực vật.

d) Tránh nhiễm bệnh 

Trong quy trình trồng, chế biến, đóng gói, vận chuyển hoặc lưu kho hàng hóa sẽ có những chất nhiễm bệnh xuất hiện. Theo quy định của EC số 1881/2006 đưa ra mức tối đa đối với một số nhất định có trong thực phẩm. Tham khảo thêm tại:

 [https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:EN:PDF]

[https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A364%3A0005%3A0024%3AEN%3APDF&fbclid=IwAR33i-7XSx6eMsCJu0He3YXI-tfdJYkB8ddX30Gq2lXRmkKlnYqZnkL4ma8]

Những chất thông dụng nhất có trong rau quả chế biến bao gồm:

– Độc tố nấm : tham khảo phần 2 của Phụ lục Quy định (EC) số 1881/2006)

– Kim loại nặng : tham khảo Phụ lục 3 của Quy định (EC) số 1881/2006)

– Vi trùng : tham khảo

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0669-20140101]

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0669-20140101&fbclid=IwAR1zt0iqyOECjDmw3IkbKW-MHIsemhsTZSiApI8CZEideE1ynJGiMhuNYF0]

Đồng thời, doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm hiểu để hiểu rõ hơn về các quy trình trồng trọt, sấy khô, chế biến và lưu kho để có thể thỏa thuận với nhà cung cấp của mình. Bạn có thể tham khảo Bộ quy tắc về các tiêu chuẩn thực phẩm Codex để có thông tin nhằm tránh và giảm độc tố nấm mốc trong các loại hạt, đậu phộng và quả vả khô hoặc tham khảo hướng dẫn của FAO :

[http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/]
[http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/?fbclid=IwAR2TMghwITg39YFW3P2ZzWjf34kyWmWV9g3gEjq-qWVx3CuLdRdslZ6oJes]

[http://www.fao.org/docrep/w9474t/w9474t06.htm]
[http://www.fao.org/3/w9474t/w9474t06.htm?fbclid=IwAR0iMPEeplUE0r4G8K8cWODI7fVPbvEiXiUH8ssWV2nVNQZEGvA1kMKoW0A]

Về những thông tin lưu kho và vận chuyển rau quả chế biến và hạt an toàn, có thể tham khảo thông tin trên trang web của Dịch vụ thông tin vận tải theo đường dẫn sau:

[http://www.tis-gdv.de/tis_e/ware/inhalt.htm]
[http://www.tis-gdv.de/tis_e/ware/inhalt.htm?fbclid=IwAR3EKh3okhdVVxrKVUtJJOCYwZjdpRCEyv9teIQzcfXtwOcM1M_WKlnf9zk]

e) Thành phần sản phẩm

Sản phẩm có thể bị hải quan châu Âu từ chối nếu không kê khai hàm lượng sản phẩm, sản phẩm có hàm lượng cao các chất không được phép hoặc chất ngoại lai. EU đã có những quy định pháp lý cụ thể đối với phụ gia thực phẩm (như phẩm màu, chất làm dày) và hương liệu trong đó liệ kê mã số điện tử và các chất được phép sử dụng.

Mã số điện tử do EU công nhận. Để có mã số điện tử, phụ gia thực phẩm phải được đánh giá an toàn hoàn toàn bởi các cơ quan phụ trách an toàn thực phẩm liên quan tại EU (EFCH). Có thể tham khảo thêm về mã số điện tử trong Phụ lục của Quy định 1333/2008

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1333-20140414&rid=1]
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02008R1333-20140414&rid=1&fbclid=IwAR34E710Zhu89-QL9qGr3Z0EpUaNcc62Ffh3IOt9EXKwli93nt7oTtQ4WXI]

Theo dõi website www.traceverified.com hoặc fanpage TraceVerified để cập nhật các phần tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm xuất khẩu nông sản sang EU.