Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Chính sách pháp luật

TraceVerified > Chính sách pháp luật

Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản

Ngày 28/03/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV về Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu…

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 775:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói

Mã số cơ sở đóng gói (PHC – Packing House Code) là mã số định danh cho cơ sở đóng gói nông sản được phép xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Ngày 30/11/2020 đã Cục Bảo vệ thực vật đã có quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ban hành TCCS 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập…

TCCS 774:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng

Mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết để nông sản Việt có thể xuất khẩu ra thị trường quốc tế, vì đây là yêu cầu của các thị trường nhập khẩu để có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm cũng như kiểm soát chất lượng vùng trồng hiệu quả hơn. Ngày…

Quyết định 1978/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc

Tình trạng thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng, sản phẩm độc hại,… lẫn tạp trong mọi ngóc ngách trong thị trường thực phẩm vốn là mối nguy âm thầm đục khoét niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. Để có có thể kiểm…

TT 21/2018/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

Số/ ký hiệu: 21/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản : Thông tư Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hiệu lực: 01/01/2019 Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc…

Quy định về truy xuất nguồn gốc Lâm Sản tại thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư số 27 quy định về quản lý và truy xuất nguồn gốc Lâm Sản. Thông tư 27 có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó có những quy định mới, liên…

Thủ tục để đưa nông sản vào siêu thị tại Việt Nam

Hiện nay siêu thị là một kênh bán lẻ phổ biến, người tiêu dùng Việt cũng đang chuyển dần mua sắm tại chợ sang các siêu thị để đảm bảo chất lượng và an toàn. Sản phẩm được đưa vào siêu thị không chỉ tăng doanh thu mà còn góp phần quảng bá thương hiệu…

Thủ tục và quy trình đăng ký Mã số mã vạch GS1

Nếu bạn đang cần đưa sản phẩm đi xuất khẩu, vào siêu thị hay thậm chí là bán vào các cửa hàng bán lẻ thì việc đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm là cần thiết và bắt buộc. Mã số mã vạch là một công nghệ nhận dạng, thu thập dữ liệu…

Quy định mới về tổ hợp tác 77/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về tổ hợp tác Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉnh phủ ban hành Nghị định về tổ hợp tác. Chương I. NHỮNG…

[Thông tư 25/2019/TT-BYT] Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ y tế

QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BYT ban hành ngày 30/8/2019 quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Theo quy…

Thủ tục và Quy trình đăng ký mã số vùng trồng

THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG I. Mã số vùng trồng là gì? Điều 64 Trong văn bản Luật trồng trọt 31/2018/QH14 Điều 64. Quản lý và cấp mã số vùng trồng 1. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi…

Nghị định về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp

NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chính phủ ban hành Nghị định về…

Luật An toàn thực phẩm hiện đại FSMA

Bộ Luật Hiện đại hóa an toàn vệ sinh thực phẩm (Food Safety Modernization Act – FSMA) đã được ký thành vào năm 2011. Mục đích là để làm cho việc cung cấp thực phẩm ở thị trường Mỹ được an toàn, bằng việc chuyển hướng tập trung của các cấp quản lý liên bang…

Quyết định phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật…

Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TRUY XUẤT NGUỒN GỐC LÂM SẢN Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15…

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNTquy định về truy xuất nguồn gốc nguồn gốc thực phẩm lâm sản không bảo đảm an toàn

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo…

Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo trong thủy sản

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ THU HỒI SẢN PHẨM KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…

Thông tư Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu

THÔNG TƯ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỤC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT XUẤT KHẨU Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;…

Nghị định nông nghiệp hữu cơ

NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc cấp sử dụng và quản lý mã số mã vạch

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH” Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”, có…

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật chất lượng…

Nghị định CP về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 98/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày…

Đóng gói và dán nhãn để xuất khẩu

 Có nhiều câu hỏi làm sao để dán nhãn sản phẩm của bạn trước khi đưa nó đến tay người tiêu dùng ở một đất nước khác. Nếu bạn chắc chắn rằng sản phẩm của bạn là an toàn, hợp vệ sinh và có tem nhãn chính xác, thì bạn không có gì phải lo…

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối về thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỰC PHẨM BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG National technical regulation on micronutrient fortified food   I.    QUY ĐỊNH CHUNG 1.   Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với việc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. 2.     Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với: 2.1.    Tổ…

Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y Căn cứ…

Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT về chứng nhận an toàn sản phẩm thủy sản xuất khẩu

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU Căn cứ Luật…

Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT về TXNG và thu hồi sản phẩm

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 03/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ THU HỒI SẢN PHẨM KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG,…

Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT về Truy xuất nguồn gốc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——–                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 74/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ…

Luật An toàn thực phẩm Số 55/2010/QH12

QUỐC HỘI                                                                                                       CỘNG HOÀ XÃ…