Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Cơ chế vận hành

TraceVerified > Cơ chế vận hành
Cơ chế vận hành

Tín chỉ carbon đến từ cây hấp thụ khí CO2. Có hai loại cây gồm cây trồng và cây rừng. Cây trồng là thực vật có tác động nhân tạo gồm giống, nước, phân bón… Cây rừng là thực vật tự nhiên, không có tác động của con người.

Tín chỉ carbon (carbon credits) là tổng lượng carbon hấp thụ của cây, sau khi trừ đi lượng khí nhà kính (KNK) tạo ra trong quá trình tạo ra cây, được tính bằng đơn vị tấn CO2 quy đổi tương đương (viết tắt là tCO2e).

Có 3 mức độ để đánh giá lượng KNK tạo ra trong một khu vực dự án (diện tích cây trồng / cây rừng):

  • Mức độ 1: KNK phát thải trực tiếp từ dự án
  • Mức độ 2: KNK phát thải gián tiếp có thể đo lường từ nguồn đầu vào như đất, nước, xăng, dầu… tiêu hao
  • Mức độ 3: KNK phát thải gián tiếp của sản phẩm trên chuỗi cung ứng như phân phối, tiêu dùng thực phẩm, gỗ…

TraceVerified sẽ cung cấp các công cụ đánh giá lượng KNK tạo ra và tính toán tín chỉ carbon cho chủ sở hữu trang trại, rừng tham gia thị trường carbon để gia tăng thu nhập.

 

Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện

Thị trường tín chỉ carbon tự nguyên năm 2021 giao dịch 57 triệu USD, chiếm 67% tổng giá trị giao dịch. Chứng chỉ carbon tự nguyện do các công ty tự thỏa thuận trên cơ sở các dự án được xác minh theo các tiêu chuẩn carbon như Verri, GS…

Người mua tín chỉ tự nguyện là các công ty, NGOs hay cá nhân nhằm muốn bù đắp cho các hoạt động và sản phẩm tạo ra; hoặc ý muốn thực hiện trách nhiệm xã hội. Người mua chứng chỉ tự nguyện luôn quan tâm đến “câu chuyện đằng sau” của dự án cụ thể là các lợi ích đi kèm theo như việc làm cho người bản địa, bảo vệ hệ sinh thái và các cải thiện về sức khỏe.

 

Thị trường tín chỉ carbon bắt buộc

Thị trường tín chỉ carbon bắt buộc năm 2021  giao dịch 28 triệu USD. Phát triển theo cơ chế UNFCCC. Các quốc gia tham gia có NDC quốc gia. Các dự án tại quốc gia phát triển theo cơ chế CDM/PoA đăng ký với DNA quốc gia, tín chỉ được xác minh bởi các tổ chức xác minh trung gian, tạo thành CER.

Quốc gia quy định hạn ngạch phát thải KNK cho các doanh nghiệp và phải thực hiện kiểm kê, báo cáo theo quy định. Trong trường hợp thiếu, các công ty sẽ phải mua chứng chỉ carbon để bù đắp hoặc nộp thuế

TraceVerified-CCredit
Lãnh đạo phát triển bền vững
Lãnh đạo phát triển bền vững
Phân quyền quản lý dữ liệu trong một vùng 5000km2 phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương.
Doanh nghiệp tham gia
Doanh nghiệp tham gia
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và các doanh nghiệp thuộc danh mục kiểm kê khí nhà kính.
Nông dân tham gia
Nông dân tham gia
Các nông dân sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và trồng rừng.
Cá nhân tham gia
Cá nhân tham gia
Các cá nhân quan tâm đóng góp cộng tác, phát triển dự án.

Sứ mệnh:

Trở thành sàn giao dịch tín chỉ carbon uy tín toàn cầu.

Tầm nhìn:

Trở thành đối tác trong lĩnh vực phòng chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững toàn cầu, cùng tạo ra một môi trường phát triển bền vững dựa trên cơ chế của thị trường tín chỉ carbon.

Đội ngũ chuyên gia
Phạm Thị Mỹ Trinh

Quản lý và phát triển sản phẩm TraceFarm, TraceSafety

Trưởng phòng nghiệp vụ

Trần Hương Giang

Giám đốc Chuyên môn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt

Trưởng nhóm chính sách

Nguyễn Thanh Nhã

Giám đốc Quốc gia Hiệp Hội Bảo Trợ Trẻ Em Christina Noble – Việt Nam

Đối tác quản trị dự án

Nguyễn Phương Huỳnh

Giảng viên FPT,
Phó chủ tịch hội cựu sinh viên Việt Nam – Ireland

Điều phối tài trợ dự án

Bùi Huy Bình

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ truy xuất nguồn gốc TraceVerified

Giám đốc dự án

Đối tác của TraceVerified