Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Cơ hội nghề nghiệp

TraceVerified > Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng – DotNet Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí DotNet Developer, đam mê hoạt động…

Tuyển dụng – Back-end Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Developer, đam mê hoạt động hỗ…

Tuyển dụng – Front-end Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí DotNet Developer, đam mê hoạt động…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho nông sản, thực phẩm. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên để phát triển thành Chuyên viên Tư vấn về Truy xuất nguồn gốc, tham gia cùng team tại thành phố Hồ Chí…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ.

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Business Analyst (BA – Chuyên viên phân tích…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Chuyên viên kinh doanh, đam mê hoạt động…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Lập trình viên đam mê hoạt động hỗ…