Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Cơ hội nghề nghiệp

TraceVerified > Cơ hội nghề nghiệp

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Chuyên viên kinh doanh, đam mê hoạt động…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Lập trình viên đam mê hoạt động hỗ…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Business Analyst (BA – Chuyên viên phân tích…

Tuyển dụng – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

TraceVerified (www.traceverified.com) cùng đối tác Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT), cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho…

TraceVerified Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh 02/2020

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – NHÂN VIÊN KINH DOANH TraceVerified (www.traceverified.com) cùng đối tác Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (FTA), cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung…

TraceVerified Tuyển dụng Lập trình viên 02/2020

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC IT- Developer   TraceVerified (www.traceverified.com) cùng đối tác Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT), cung cấp các giải pháp và công cụ hỗ trợ danh nghiệp trong cung cấp thông tin nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng; các phần mềm quản lý trang trại, chuỗi cung ứng…

Tuyển dụng Developer

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – DEVELOPER TraceVerfied (www.traceverified.com) cùng đối tác Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT), cung cấp các giải pháp và công cụ hỗ trợ danh nghiệp trong cung cấp thông tin nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng; các phần mềm quản lý trang trại, chuỗi cung ứng cho nhà…

Tuyển dụng Kỹ thuật viên triển khai phần mềm

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TraceVerfied (www.traceverified.com) cùng đối tác Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT), cung cấp các giải pháp và công cụ hỗ trợ danh nghiệp trong cung cấp thông tin nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng; các phần mềm quản lý trang trại, chuỗi cung ứng cho nhà quản…