Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Cơ hội nghề nghiệp

TraceVerified > Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển sinh: Chương trình Thực tập sinh về Tín chỉ Carbon

Thích ứng với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cơ hội cung cấp tín chỉ carbon là một chủ đề đang được quan tâm tại Việt Nam. Việt Nam hiện có 336 dự án đăng ký theo cơ chế UNFCCC, 124 dự án đăng ký theo các tiêu chuẩn tự nguyện, tạo ra 37…

Tuyển dụng Backend Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Backend Developer, đam mê hoạt động…

Tuyển dụng – Quản lý team phát triển phần mềm

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Quản lý team phát triển sản…

Tuyển dụng – Phó phòng Hành Chính Nhân Sự

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối Internet để truy xuất nguồn gốc thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Phó phòng Hành Chính Nhân Sự tham gia cùng đội ngũ, có…

Tuyển dụng – Junior Flutter Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Junior Flutter Developer, đam mê hoạt…

Tuyển dụng – Điều phối viên dự án tại Bến Tre

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong cung cấp thông tin nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng; các phần mềm quản lý trang trại, chuỗi cung ứng cho nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi đang tìm…

Tuyển dụng – DotNet Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí DotNet Developer, đam mê hoạt động…

Tuyển dụng – Back-end Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Developer, đam mê hoạt động hỗ…

Tuyển dụng – Front-end Developer

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin cho thực phẩm và phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí DotNet Developer, đam mê hoạt động…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

TraceVerfied (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho nông sản, thực phẩm. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên để phát triển thành Chuyên viên Tư vấn về Truy xuất nguồn gốc, tham gia cùng team tại thành phố Hồ Chí…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ.

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Business Analyst (BA – Chuyên viên phân tích…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Chuyên viên kinh doanh, đam mê hoạt động…

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH

TraceVerified (www.traceverified.com) cung cấp các giải pháp và công cụ kết nối internet trong truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm và các phần mềm quản lý trang trại, quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Lập trình viên đam mê hoạt động hỗ…