Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Danh sách vùng trồng, cơ sở đóng gói bị thu hồi hoặc hủy mã số

TraceVerified > Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói > Danh sách vùng trồng, cơ sở đóng gói bị thu hồi hoặc hủy mã số

Việc quản lý các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã số hoặc đề nghị cấp mã số của các địa phương trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều bất cập khi nhiều nước thông báo về việc Việt Nam không tuân thủ các quy định liên quan đến mã số vùng trồng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của hàng hóa nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, thậm chí có thể mất thị trường xuất khẩu. Do đó, Bộ NN-PTNT đã có công văn yêu cầu các Sở NN-PTNN các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung về cấp và quản lý mã số vùng trồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu nông sản, tỉnh đã và đang triển khai cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nông nghiệp, qua đó, tạo điều kiện cho nhiều nông sản nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu. Để được cấp mã số vùng trồng, nông sản phải được sản xuất theo một quy trình nhất định từ yêu cầu về diện tích, điều kiện canh tác đến sổ sách ghi chép, vệ sinh trên đồng ruộng, thành phần dịch hại trong vùng sản xuất, yêu cầu về thuốc bảo vệ thực vật. Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc đảm bảo các điều kiện khắt khe về an toàn thực phẩm mà còn làm thay đổi nhận thức, tập quán, phương thức sản xuất của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và đầu ra cho sản phẩm.

Hàng năm, Chi cục cấp tỉnh, thành phố sẽ kiểm tra, rà soát lại công tác giám sát mã số vùng trồng đã cấp, với tỷ lệ khoảng 10 – 15% hồ sơ mà Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện quản lý.

Nhiều mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói không đạt yêu cầu bị Cục Bảo vệ thực vật thu hồi và hủy. Về nguyên nhân có nhiều mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói bị đề nghị thu hồi, huỷ, ông Võ Văn Men cho biết: Các vùng trồng bị thu hồi mã số do diện tích manh mún, nhỏ lẻ. Vùng trồng đã chuyển đổi sang trồng cây trồng khác. Bên cạnh đó, một số vùng trồng trồng xen với cây trồng khác nên khó khăn trong quản lý sinh vật gây hại. Vùng trồng không có nhật ký canh tác… (theo nongnghiep.vn)

Danh sách cơ sở vùng trồng bị thu hồi hoặc hủy: Xem thông tin chi tiết

Đối với các cơ sở đóng gói bị đề nghị thu hồi/hủy, do nhiều cơ sở đóng gói không có hồ sơ, giấy tờ liên quan đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có quy trình đóng gói, chủ yếu thực hiện gia công đóng gói cho các công ty xuất khẩu hoặc chỉ là địa chỉ thu mua từ thương lái hoặc từ các chợ đầu mối không trực tiếp thu mua tại các vùng trồng đã được cấp mã số.

Do đó, để đủ điều kiện được cấp mã số vùng trồng, nông dân phải thay đổi tập quán sản xuất chuyển theo hướng an toàn, ghi sổ tay canh tác hoặc nhật ký đồng ruộng trong quá trình canh tác …

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tốt các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, đảm bảo thực hiện đúng quy định của nước nhập khẩu, tăng uy tín hàng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế cũng như lợi ích kinh tế của người nông dân.

>> Xem thêm những trường hợp bị vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói bị thu hồi mã số tại đây.