Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Đào tạo

TraceVerified > Đào tạo
Đào tạo

Đào tạo về phát triển bền vững cho chuỗi cung ứng của TraceVerified

Đào tạo về 3 mức độ phát thải khí nhà kính và dấu chân carbon của TraceVerified

Đào tạo về phát triển nông nghiệp không mất rừng và bảo vệ đa dạng sinh học địa phương

Đào tạo về quản lý và phát triển năng lực nhà cung cấp bởi TraceVerified

Đào tạo về tín chỉ và thị trường carbon của TraceVerified

Coming soon...

Coming soon