Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Dịch vụ tư vấn báo cáo kiểm kê phí nhà kính theo nghị định 06/2022/NĐ-CP của TraceVerified

TraceVerified > Dịch vụ tư vấn báo cáo kiểm kê phí nhà kính theo nghị định 06/2022/NĐ-CP của TraceVerified
TraceVerified
Dịch vụ tư vấn báo cáo kiểm kê phí nhà kính theo nghị định 06/2022/NĐ-CP của TraceVerified

Khách hàng

Các công ty theo quy định của chính phủ và các công ty tự nguyện

Gii thiu v TraceVerified

TraceVerified là một tổ chức tư vấn hàng đầu chuyên về quản lý khí nhà kính và tuân thủ quy định môi trường. Chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Nghị Định 06/2022/NĐ-CP. Dịch vụ của chúng tôi giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định và đóng góp vào nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ti sao nên chn TraceVerified?

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để quản lý và báo cáo về khí nhà kính. TraceVerified cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định môi trường và tối ưu hóa quản lý khí nhà kính một cách hiệu quả.

Dch v ca TraceVerified

  1. Kim Kê Khí Nhà Kính: Chúng tôi tiến hành quá trình kiểm kê khí nhà kính một cách chi tiết và hệ thống, đảm bảo rằng tất cả các loại khí nhà kính được đo lường, báo cáo và kiểm kê một cách chính xác.
  2. Quy Trình Báo Cáo: Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thiết lập quy trình báo cáo khí nhà kính, bao gồm việc thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, và lập báo cáo đầy đủ theo quy định của Nghị Định 06/2022/NĐ-CP.
  3. Đào To và Hướng Dn: TraceVerified cung cấp đào tạo cho nhân viên về quy trình kiểm kê khí nhà kính và báo cáo. Chúng tôi hướng dẫn về việc sử dụng công cụ và phần mềm cần thiết để thực hiện kiểm kê và xây dựng báo cáo.
  4. Kim tra Đnh K và Tuân Th: Chúng tôi thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ quy định và đang thực hiện kiểm kê khí nhà kính một cách chính xác.
  5. H Tr trong Qun lý Chi Phí: TraceVerified cung cấp các giải pháp để giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa quản lý khí nhà kính, đảm bảo sự hiệu quả và tiết kiệm.

Li ích ca vic s dng dch v TraceVerified

  • Tuân thủ Nghị Định 06/2022/NĐ-CP và quy định về báo cáo kiểm kê khí nhà kính.
  • Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo khí nhà kính.
  • Tối ưu hóa quản lý khí nhà kính và giảm thiểu chi phí.
  • Giảm rủi ro pháp lý và tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Với TraceVerified, doanh nghiệp có thể tự tin trong việc thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo quy định môi trường và đảm bảo rằng họ đang tham gia vào nỗ lực toàn cầu về biến đổi khí hậu. Hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay để biết thêm chi tiết và bắt đầu quá trình tuân thủ quy định và quản lý khí nhà kính của bạn.


Thông Tin Liên Hệ: Ms. Trinh Phạm (0912501139 – trinhptm@traceverified.com)

Hoặc điền form thông tin, nhân viên tư vấn của TraceVerified sẽ liên lạc với bạn.

khoa-6-1