Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Dịch vụ tư vấn báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết theo thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính

TraceVerified > Dịch vụ tư vấn báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết theo thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính
TraceVerified
Dịch vụ tư vấn báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết theo thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Ngành hàng

Các Doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Gii thiu v TraceVerified

TraceVerified là một đơn vị tư vấn hàng đầu chuyên về phát triển bền vững và quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán tuân thủ Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo phát triển bền vững để nâng cao uy tín và giá trị của doanh nghiệp trên thị trường.

Vì sao chn dch v tư vn Báo Cáo Phát Trin Bn Vng ca TraceVerified?

Dịch vụ tư vấn của TraceVerified tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp niêm yết trong việc thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC, đảm bảo việc báo cáo phát triển bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu quy định. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh và hiệu quả để tối ưu hóa quá trình tuân thủ và giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh bền vững và phát triển dài hạn.

Dch v ca TraceVerified

  1. Kim tra và Đánh giá Báo Cáo Hin Ti: TraceVerified sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá báo cáo phát triển bền vững hiện tại của doanh nghiệp để xác định các điểm yếu và tiềm năng cải thiện.
  2. Thiết lp H thng Báo Cáo Phát Trin Bn Vng: Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một hệ thống báo cáo phát triển bền vững chuyên nghiệp, bao gồm quy trình và chỉ tiêu cụ thể.
  3. Đào To và Hướng Dn: TraceVerified cung cấp đào tạo cho nhân viên của doanh nghiệp về cách thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, đồng thời hướng dẫn về quản lý dữ liệu và thông tin liên quan.
  4. Kim tra và Đm Bo Tuân Th Quy Đnh: Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ và đảm bảo rằng báo cáo phát triển bền vững tuân thủ mọi quy định và yêu cầu quy định trong Thông tư 96/2020/TT-BTC.
  5. H Tr trong Vic Xây Dng Chiến Lược Phát Trin Bn Vng: TraceVerified cung cấp hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên báo cáo, giúp doanh nghiệp tăng cường giá trị và tiếp cận thị trường vốn đòi hỏi phát triển bền vững.

Li Ích ca S Dng Dch V TraceVerified

  • Tuân thủ Thông tư 96/2020/TT-BTC và quy định báo cáo phát triển bền vững.
  • Tăng cường uy tín và giá trị của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
  • Hỗ trợ thúc đẩy phát triển bền vững và tạo ra lợi nhuận dài hạn.
  • Giảm rủi ro về tuân thủ quy định pháp lý.

Với TraceVerified, doanh nghiệp niêm yết có thể tự tin báo cáo về phát triển bền vững, đáp ứng mọi quy định theo Thông tư 96/2020/TT-BTC và đảm bảo rằng họ đang hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và bắt đầu hành trình của bạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ quy định và tạo ra giá trị phát triển bền vững.


Thông Tin Liên Hệ: Ms. Trinh Phạm (0912501139 – trinhptm@traceverified.com)

Hoặc điền form thông tin, nhân viên tư vấn của TraceVerified sẽ liên lạc với bạn.

khoa-6-1