Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Dịch vụ tư vấn

TraceVerified > Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn

Sản xuất và xuất khẩu sản phẩm tuân thủ quy định không phá rừng của Liên Minh Châu Âu

Phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết theo thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Chính sách phát triển kinh tế rừng, nông nghiệp và đa dạng sinh học của TraceVerified cho địa phương

Sản xuất và xuất khẩu tuân thủ quy định CBAM của Liên Minh Châu Âu

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo nghị định 06/2022/NĐ-CP

Coming soon...

Coming soon