Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Điều khoản sử dụng

TraceVerified > Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRACEVERIFIED

Version 1.4 (07/2022)

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi TraceVerified, Người dùng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Điều khoản này; trường hợp Người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này thì cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng Phần mềm từ các thiết bị. Ngoài ra, TraceVerified có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của Phần mềm cho Người dùng nếu không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của TraceVerified.

TraceVerified có quyền được bổ sung, sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có sự chấp thuận từ phía Người dùng. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi những thay đổi đó được đăng/cập nhật sẽ cấu thành việc Người dùng chấp nhận các nội dung đã được chỉnh sửa đó.

Các nội dung trong Điều khoản này chỉ mục đích vào lợi ích của Người dùng và của TraceVerified, không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

1. Định nghĩa chung

– TraceVerified – Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Truy xuất nguồn gốc: một công ty được thành lập hoạt động theo luật pháp Việt Nam, công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và có giấy phép kinh doanh số 0313658693.

– Phần mềm và các dịch vụ TraceVerified cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm sau:

  • Phần mềm truy xuất nguồn gốc TraceVerified cho phép cung cấp thông tin truy xuất nguổn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng.
  • Phần mềm quản lý trang trại TraceFarm cho phép quản lý các hoạt động sản xuất nông nghiệp và nhà cung cấp.
  • Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng TraceChain cho phép giám sát và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.
  • Phần mềm tạo QR code TraceID cho phép tạo QR code trên các trường dữ liệu có sẵn.
  • Phần mềm quản lý an toàn thực phẩm TraceSafety cho phép quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng.

– Người dùng: Bao gồm những cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh sử dụng các dịch vụ từ website, tải xuống, cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động, tạo, in và dán nhãn các mã QR code.

– Điều khoản: Điều khoản sử dụng được xem như là bản thỏa thuận giữa Người dùng và TraceVerified, bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc truy cập và sử dụng Phần mềm nêu trên.

– Dữ liệu Người dùng: Mọi thông tin, hình ảnh, dữ liệu của Người dùng được nhập vào, đưa vào và đăng tải lên trên hệ thống tại trang web www.traceverified.com, www.traceability.vn, www.truyxuatnguongoc.com và các ứng dụng.

2. Điều khoản sử dụng

ĐIỀU 1: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.1. Tên và nhãn hiệu phần mềm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền, TraceVerified là chủ sở hữu hợp pháp đối với dịch vụ, phần mềm theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành và các văn bản liên quan.

1.2. Các nội dung liên quan đến Phần mềm như nội dung từ ngữ, hình ảnh, đồ họa, bố cục, âm thanh, hình ảnh động, video và cơ sở dữ liệu chứa trong đó cũng được bảo hộ theo bản quyền tương ứng và theo các quy định pháp luật khác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

1.3. TraceVerified cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

1.4. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của TraceVerified là xâm phạm quyền của TraceVerified. TraceVerified có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

ĐIỀU 2: THU NHẬP, BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

2.1. Thông tin cá nhân của khách hàng trên Phần mềm được TraceVerified cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. TraceVerified có trách nhiệm ngăn ngừa những hành vi đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép, sử dụng, thay đổi, hoặc phá hủy thông tin trái phép. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, TraceVerified sẽ có trách nghiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người dùng được biết.

2.2. Việc thu nhập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. TraceVerified cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào các thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ phía Người dùng.

ĐIỀU 3: CAM KẾT TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỮ LIỆU TỪ PHÍA NGƯỜI DÙNG

3.1. Người dùng qua đây đồng ý rằng, TraceVerified chỉ là bên cung cấp Phần mềm về nền tảng công nghệ, mọi thông tin cá nhân/đơn vị kinh doanh được đưa vào, nhập vào Phần mềm đều do Người dùng chủ động thực hiện (thông qua tài khoản của Người dùng). Nếu TraceVerified thực hiện việc nhập dữ liệu cho Người dùng thì luôn luôn cần sự đồng ý từ phía Người dùng.

3.2. Người dùng cam kết mình là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp quyền hợp pháp của toàn bộ thông tin cá nhân/đơn vị kinh doanh. Không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3.3. Người dùng phải có trách nghiệm tự quản lý và bảo mật thông tin đăng nhập của tài khoản của mình, đồng thời chịu trách nhiệm cho mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này. Người dùng có nghĩa vụ thông báo ngay cho TraceVerified nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có việc sử dụng thông tin trái pháp hoặc việc lạm dụng dữ liệu truy cập.

3.4. Người dùng cam đoan và đảm bảo rằng sẽ chỉ sử dụng Phần mềm cho các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính mình. Toàn bộ dữ liệu được đưa vào Phần mềm không chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 4. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

4.1. TraceVerified cam kết nỗ lực đảm bảo hệ thống được ổn định và an toàn. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của TraceVerified, TraceVerified sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, các lỗi ảnh hưởng đến việc sử dụng của Người dùng thì Người dùng cần thông báo cho TraceVerified trong thời gian sớm nhất qua địa chỉ: info@traceverified.com hoặc số hotline: 028 38234179.

4.2. Quyền trup cập của người sử dụng đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc bị hạn chế cho mục đích sửa chữa, bảo trì hoặc cung cấp thêm dịch vụ mới. TraceVerified cố gắng hạn chế tần suất và thời gian của mỗi lần gián đoạn hay hạn chế này.

4.3. TraceVerified sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp phát sinh lỗi từ phía Người dùng như lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc khác lỗi khác không do TraceVerified gây ra. Khi sử dụng Phần mềm, Người dùng phải thực hiện đúng theo các quy trình trong các “Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm” để tránh gặp các lỗi trên.

ĐIỀU 5: HÀNH VI BỊ CẤM

Người dùng cam kết không vị phạm bất kỳ điều khoản nào tại điều mục này. Nếu TraceVerified phát hiện bất kỳ nội dung nào vi phạm thì Công ty có quyền ngay lập tức ngừng cung ứng dịch vụ cho Người dùng, đồng thời khóa tài khoản, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin Người dùng đang chứa đựng tại Phần mềm. và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

5.1. Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

5.2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

5.3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

5.4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

5.5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

5.6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

5.7. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 6. BẤT KHẢ KHÁNG

6.1. Bất khả kháng được hiểu là bất kỳ sự kiện nào xảy ra một cách khách quan, bất thường và xảy ra vượt ngoài tầm dự đoán và kiểm soát của một bên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các điều khoản của mỗi bên trong phạm vi của Điều khoản này. Các sự kiện đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ các hành động chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công và đóng cửa gây áp lực).

6.2. Bên bị ảnh hưởng của các sự kiện Bất khả kháng sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nội dung của Điều khoản này. Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ thông báo lập tức cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiện các nội dung Điều khoản này.


Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Địa chỉ văn phòng đại điện: 91-93 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM, Việt Nam

Điện thoại: 028 38234179

Email: info@traceverified.com