Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

TraceVerified > Portfolio > Đối tác > Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng được thí điểm thành lập theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc Sở Công Thương.

Trong đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến 2030; dự án Truy xuất nguồn gốc thực phẩm (giai đoạn 1) là hợp phần quan trọng. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng web/app truy xuất nguồn gốc theo chiều sâu cho chuỗi sản phẩm thịt – trứng. Đối với sản phẩm thịt heo, truy xuất thông tin từ trang trại hoặc từ lò mổ đến người tiêu dùng.

Dưới sự quản lý của 3 cấp chính quyền, các đơn vị sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm được hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu, chủ động khai báo thông tin cơ sở, nhân sự, cập nhật và sản phẩm đầu vào, đầu ra. Đồng thời trên ứng dụng người tiêu dùng được cung cấp thông tin về chất lượng thực phẩm, tra cứu, đánh giá, bình chọn, thậm chí cảnh báo hoặc tố giác các vụ việc có nguy cơ mất ATTP.

  • Client: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng
  • Location: Đà Nẵng
  • Type: Đối tác
  • Date: Tháng Tư 22, 2021
  • Category: