Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Tổ chức phát triển Hà Lan SNV

TraceVerified > Portfolio > TraceFarm-Phần mềm quản lý trang trại > Tổ chức phát triển Hà Lan SNV
tv-project-SNV

TraceVerified hợp tác với tổ chức phát triển Hà Lan thực hiện Thiết kế và triển khai công cụ truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số cho chuỗi cung ứng cà phê cho Dự án CAFÉ-REDD.

Dự án Cà phê nông lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng cho REDD+ (dự án CAFÉ-REDD) ở tỉnh Lâm Đồng do Tổ chức Sáng kiến Khí hậu Quốc tế thuộc Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU), Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Dự án có mục tiêu “Giảm thiểu mất rừng, suy thoái rừng và thúc đẩy phục hồi cảnh quan rừng trong khu vực Langbiang bằng cách cải thiện năng lực thể chế và cơ chế phối hợp công-tư thông qua việc chia sẻ tầm nhìn và lợi ích chung cho việc duy trì bền vững cảnh quan thông minh với khí hậu”. Dự án được thực hiện trên vùng đệm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trong thời gian từ 11/2018-10/2021

Trong dự án này TraceVerified đã đã xây dựng, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với quản lý trang trại cho các công ty cà phê, lập bản đồ số cho hơn 2000 nông dân và hệ thống tương tác giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng cà phê tại Lạc Dương, Lâm Đồng.