Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe – HAPRI

TraceVerified > Portfolio > Đối tác > Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe – HAPRI

Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe – HAPRI

Tổng quan về HAPRI
Viện Nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe (Health and Agricultural Policy Research Institute – HAPRI) là viện nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe và kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam. Viện thuộc sự quản lý của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (University of Economics Ho Chi Minh City – UEH). Viện được thành lập nhằm mục đích cải thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng, bằng các công trình nghiên cứu, chương trình đào tạo mới, công nghệ mới và dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu chất lượng cao. Viện thực hiện hợp tác nghiên cứu và giáo dục với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, cùng với việc thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo trong các ngành, ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Chức năng
1. Tham mưu, tổ chức triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu hàn lâm.
2. Hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước.
3. Tư vấn chính sách sức khỏe và nông nghiệp.
4. Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp văn bằng.
Nhiệm vụ
1. Triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu hàn lâm;
2. Triển khai các chương trình, đề án hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các đối tác
trong và ngoài nước;
3. Thực hiện tư vấn, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo theo các dự án trong
nước, quốc tế và theo nhu cầu của các địa phương;
4. Đào tạo, bồi dưỡng

Hợp tác với TraceVerified

Ngày 16/6/2020 diễn ra sự kiện mắt 3 viện mới của trường UEH: Viện Công nghệ tài chính, Viện Đô thị thông minh và quản lý, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe. HAPRI và TraceVerified đã ký kết MOU tại sự kiện.

 

  • Client: Heather Ln
  • Location: Washington
  • Type: Cleaning the Garden
  • Date: Tháng Bảy 6, 2017
  • Category: