Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Hội thảo Báo cáo kết quả và giải pháp Truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng thủy sản

TraceVerified > Hoạt động của TraceVerified > Hội thảo Báo cáo kết quả và giải pháp Truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng thủy sản
Cover-Event-Can Tho-VASEP

Truy xuất nguồn gốc (TXNG) đã trở thành mối quan tâm của nhiều bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Các qui định quốc gia, thị trường nhập khẩu và các tiêu chuẩn bền vững cũng đưa TXNG là một trong yêu cầu cần được thiết lập nhằm giảm thiểu việc sản xuất và phân phối thực phẩm không an toàn hoặc kém chất lượng.

Đánh giá được vai trò, xu thế và sự cần thiết của TXNG trong phát triển bền vững đối với ngành thủy sản, Dự án “Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua tăng cường hợp tác công tư ở Đồng bằng Sông Cửu Long” do các bên Hiệp hội VASEP, Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) đã triển khai hợp phần 3.1 “Đánh giá hiện trạng hệ thống TXNG SX tôm và cá tra tại Việt Nam và các yêu cầu thị trường (EU, Mỹ và Nhật Bản) về TXNG, giải pháp TXNG chuỗi cung ứng thủy sản”. Nhằm đánh giá tác động TXNG, báo cáo kết quả khảo sát và đưa ra các giải pháp TXNG chuỗi cung ứng thủy sản, Hiệp hội VASEP, VINAFIS, IDH tổ chức hội thảo.

Ông Bùi Huy Bình (CEO TraceVerified) đã có bài tham luận về “Các Quy định truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu”. Ông Bình đã nêu đầy đủ yêu cầu về truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu khó tính như EU, Mỹ, Nhật. Có những so sánh các quy định này với chính sách quốc gia hiện tại; từ đó có những đề xuất thực hiện tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu truy xuất nguồn gốc của các nước này.

Nhóm nghiên cứu TraceVerified cũng có bài báo cáo về tình trạng áp dụng truy xuất nguồn gốc và đưa ra các giải pháp thực hiện cho hai chuỗi cá tra và tôm tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong đó, bài báo cáo nêu rõ rằng muốn làm truy xuất nguồn gốc tạo ra giá trị cho các bên tham gia thì cần tuân thủ nguyên tắc và ba bước thực hiện: Xây dựng cộng đồng – Kiểm soát – Truy xuất nguồn gốc.

Hội thảo cũng có sự góp mặt của chuyên gia Marketing người Pháp – ông Michel Delafon: Truy xuất nguồn gốc từ góc nhìn của Marketing và thị trường bán lẻ.

Trong năm 2020, dự án tiếp tục triển khai truy xuất nguồn gốc tại 02 chuỗi tôm và cá tra cho thị trường xuất khẩu bao gồm các khâu từ giống đến nuôi và chế biến với sự hỗ trợ của WWF-VietnamIDH – the Sustainable Trade Initiative và Vasep. Ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia đối tượng hưởng lợi của dự án qua kênh thông tin của VASEP và TraceVerified.

Hình ảnh Hội thảo