Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Công bố cổng thông tin truy xuất nguồn gốc tỉnh Bến Tre

TraceVerified > Hoạt động của TraceVerified > Công bố cổng thông tin truy xuất nguồn gốc tỉnh Bến Tre

HỘI THẢO
Xây dựng và ứng dụng các giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm heo, bò và tôm biển của tỉnh Bến Tre

 Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre – 280 đường 3 Tháng 2, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Thời gian: 8h00 – 12h00, ngày 30/10/2019

Bến Tre là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển, được tỉnh chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc chăn nuôi để tăng năng suất, chất lượng và xây dựng uy tín cho các sản phẩm nông sản.

Chương trình Truy xuất nguồn gốc được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hợp tác với TraceVerified triển khai từ năm 2018 trên ba sản phẩm chủ lực là Heo, Bò và Tôm biển.

Sau hơn một năm triển khai thì dự án đã hoàn thành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc riêng cho tỉnh Bến Tre và đã triển khai thí điểm tại một số Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo được TraceVerified phối hợp với SKH&CN Bến Tre tổ chức nhằm công bố Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Đồng thời, mong muốn nâng cao hiểu biết của các HTX, Doanh nghiệp trên tại Bến Tre, giúp họ hiểu hơn về tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc cũng như cách thực thực hiện.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:

Thời gian Nội dung
8:00 – 8:30 Đón tiếp đại biểu
8:30 – 9:00 Phát biểu khai mạc
9:00 – 9:30 Yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc.

Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

9:30 – 10:15 Thế nào là truy xuất nguồn gốc, tầm quan trọng và hành động. Quy trình thực hiện truy xuất nguồn gốc cho 3 chuỗi: heo, bò và tôm biển tại Bến Tre.

Ông Bùi Huy Bình – Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ Truy xuất nguồn gốc

10:15 – 10:30 Nghỉ giải lao
10:30 – 11:00 Tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm an toàn

Hiệp hội thực phẩm minh bạch

11:00 – 11:45 Nhận thức về tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc của các đơn vị đã được triển khai thí điểm.

Các câu hỏi của HTX, nông dân, sở ban ngành liên quan về truy xuất nguồn gốc.

Ông Trương Văn Thanh – Giám đốc công ty TNHH MTV Thanh Thêm

Ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc HTX NN Cẩm Sơn

Ông Trà Tấn Thanh – Giám đốc HTX NN Mỹ Chánh

Ông Đặng Văn Bảy – Tổ trưởng THT Thạnh Phong

11:45 – 12h00 Kết luận và bế mạc

 

HÌNH ẢNH HỘI THẢO

Ông Bùi Huy Bình – Giám đốc điều hành công ty TraceVerified

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm minh bạch

 

Ông Tô Văn Dư – Chủ tịch hội đồng quản trị HTX NN Mỹ An (Chuỗi tôm)

 

Ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc HTX NN Cẩm Sơn (chuỗi heo)

 

Ông Trà Tấn Thanh – Giám đốc HTX NN Mỹ Chánh (chuỗi bò)