Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Khi nào mã số cơ sở đóng gói bị thu hồi hoặc hủy mã số

TraceVerified > Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói > Khi nào mã số cơ sở đóng gói bị thu hồi hoặc hủy mã số
web-khi-nao-thu-hoi-huy-ma-so-dong-goi

Mã số cơ sở đóng gói là mã số định danh của một cơ sở đóng gói để có thể xuất khẩu sang các thị trường. Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở đóng gói của Việt Nam muốn xuất khẩu nông sản. Để được cấp mã số đóng gói thì cơ sở phải tuân thủ đầy đủ quy định trong tiêu chuẩn cơ sở và phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra định kỳ và đột xuất hằng năm. Trường hợp các cơ sở nếu không đạt đủ yêu cầu sẽ bị thu hồi hoặc hủy mã số.

Cục Bảo vệ thực vật đã có quy định rất rõ ràng về các trường hợp thu hồi và hủy mã số cơ sở đóng gói trong Tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói. Cụ thể trong tiêu chuẩn có nêu nội dung như sau:

  1. Thu hồi mã số

Cơ sở đóng gói sẽ bị thu hồi mã số trong các trường hợp sau:

– Cục Bảo vệ thực vật nhận được thông báo vi phạm không tuân thủ của cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu.

– Cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu phát hiện giả mạo mã số, phát hiện gian lận về việc sử dụng mã số.

– Cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu phát hiện sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch thực vật phải báo cáo Cục để tổ chức giám sát đột xuất, thu hồi mã số dựa trên kết quả báo cáo giám sát.

– Cơ sở đóng gói không đạt yêu cầu tại thời điểm giám sát định kỳ hoặc giám sát đột xuất.

– Cơ sở đóng gói sẽ được phục hồi mã số khi có biện pháp khắc phục được Cục Bảo vệ thực vật cũng như cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu chấp nhận.

  1. Hủy mã số 

Cơ sở đóng gói sẽ bị hủy mã số trong các trường hợp sau:

– Không có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các trường hợp nêu ở mục 1.

– Cơ sở đóng gói ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng so với đăng ký ban đầu.

– Theo đề nghị của cơ sở đóng gói về việc không sử dụng mã số cơ sở đóng gói đã được cấp.

Hiện nay cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành kiểm tra và thu hồi mã số cơ sở đóng gói của nhiều cơ sở, trong đó chủ yếu vì lý do không có hồ sơ, giấy tờ liên quan đủ điều kiện ATTP, chủ yếu thực hiện gia công đóng gói cho các công ty xuất khẩu hoặc chỉ là địa chỉ thu mua từ thương lái hoặc từ các chợ đầu mối không trực tiếp thu mua tại các vùng trồng đã được cấp mã số.

>> Xem thêm: Cách đăng ký mã số cơ sở đóng gói


Để được tư vấn về cấp mã số vùng trồng, vui lòng liên hệ với TraceVerified qua thông tin bên dưới:
– Số điện thoại: 0912501130
– Email: info@traceverified.com