Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Khóa học TraceVerified

TraceVerified > Khóa học TraceVerified
Khóa học TraceVerified

Truy Xuất Nguồn Gốc Trên Chuỗi Cung Ứng của TraceVerified

Khóa Học: Truy Xuất Nguồn Gốc Thủy Sản Xuất Khẩu với Công Cụ TraceVerified

Khóa Học: Xây Dựng Công Cụ Thị Trường Thúc Đẩy Truy Xuất Nguồn Gốc và An Toàn Thực Phẩm

Khóa Học: Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm Xanh và Tuần Hoàn

Khóa Học: Truy Xuất Nguồn Gốc với TraceFarm cho Chuỗi Cung Ứng Các Nguyên Liệu Nông Sản (Cà Phê, Cacao, Chè, Hạt Điều, Hồ Tiêu)

Khóa Học: Quản Lý Nhà Nước về Truy Xuất Nguồn Gốc Nông Sản Thực Phẩm với Công Cụ TraceSafety

Công Cụ Truy Xuất Nguồn Gốc Trong Phát Triển Sản Phẩm Thực Phẩm Địa Phương với Chỉ Dẫn Địa Lý

Coming soon...

Coming soon...