Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Mã số vùng trồng sầu riêng Đồng Nai được giám sát trực tuyến với Hải Quan Trung Quốc

TraceVerified > Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói > Mã số vùng trồng sầu riêng Đồng Nai được giám sát trực tuyến với Hải Quan Trung Quốc

Được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, khí hậu, nguồn nước,… nhiều địa phương ở Đồng Nai thích hợp cho việc trồng cây ăn trái nhiệt đới và có giá trị kinh tế cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diện tích cây ăn trái đã đạt gần 52.000 ha. Không chỉ diện tích trồng các loại cây ăn trái tăng mạnh như chuối, thanh long, cam, bưởi,… mà sản lượng cũng tăng cao; ví dụ sản lượng chuối đạt hơn 50 nghìn tấn (tăng 4.5%), sản lượng xoài đạt trên 48.5 nghìn tấn (tăng 2.5%), bưởi đạt hơn 15 nghìn tấn (tăng gần 4%), sầu riêng đạt 7 nghìn tấn (tăng gần 1.4%), chôm chôm đạt trên 98.8 nghìn tấn (tăng 2.2%),…

Đồng Nai đã hình thành được các vùng chuyên canh với diện tích lớn như 1.700 ha sầu riêng, 7.700 ha xoài, 700 ha bưởi,… và hàng năm tỉnh đã cung cấp ra thị trường trên 400 nghìn tấn sản phẩm.

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ Thực Vật và Thủy Lợi đã phối hợp với các địa phương để thông báo, rà soát, tổng hợp danh sách 09 vùng sầu riêng có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo Văn bản số 2186/BVTV-HTQT ngày 23/11/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc chuẩn bị kiểm tra thực địa các vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng.

Trên địa bàn tỉnh có 9 vùng trồng sầu riêng đã đăng ký với diện tích 504 ha bao gồm: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phú An 122 ha (xã Phú An, huyện Tân Phú), Tổ Hợp Tác Sầu riêng Phú Sơn 15 ha (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú), Tổ hợp tác cây sầu riêng chất lượng cao xã Bình An 15 ha (xã Bình An, huyện Long Thành), Hợp tác xã nông sản sạch Bàu Tre 20 ha (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), Hợp tã xã Thương mại – Dịch vụ – Nông nghiệp Xuân Định 56 ha (xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc), HTX Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Xuân Lập 51 ha (phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh), HTX Nông nghiệp  – Dịch vụ – Thương mại Bình Lộc 100 ha (xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh), Hợp tác xã sầu riêng Lò Than 24 ha (xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ), Vùng trồng Nhân Nghĩa 100 ha (xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ).

Bên cạnh đó còn hướng dẫn các đại diện vùng trồng chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 

  • Tài liệu kiểm soát chất lượng và phòng chống sinh vật gây hại bao gồm: Sơ đồ và thông tin vùng trồng, danh sách các hộ nông dân tham gia sản xuất tại vùng trồng, nhật ký canh tác (nhật ký bón phân, phun thuốc, biện pháp quản lý các sinh vật gây hại, vệ sinh vườn, thu gom rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vườn trồng phải có ít nhất 01 vụ trồng), giấy chứng nhận theo GAP (nếu có), quy trình thu hoạch và vận chuyển trái cây đến cơ sở đóng gói…
  • Tài liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Hồ sơ ghi chép ngày thu hoạch, số lô, giống cây, khối lượng thu hoạch, phương tiện vận chuyển, tên cơ sở đóng gói, nhãn mác…; 
  • Tài liệu phòng chống covid: Hướng dẫn phòng chống lây nhiễm trên sản phẩm trái cây, quy trình phòng ngừa đang áp dụng và kế hoạch ứng phó khi bùng phát dịch tại vùng trồng, hồ sơ sức khỏe của người lao động, nhật ký làm việc hàng ngày; 
  • Tài liệu đào tạo, tập huấn cho người lao động về phòng chống sinh vật gây hại và kiểm soát chất lượng trái cây tươi.

Ngoài ra, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai cũng đã chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đối với cơ quan quản lý địa phương, bao gồm: Tài liệu kiểm soát chất lượng và phòng chống sinh vật gây hại (Báo cáo kết quả điều tra định kỳ sinh vật gây hại; quy trình điều tra sinh vật gây hại hàng tuần, tháng, quý, năm và các biện pháp phòng trừ; tài liệu về các loài sinh vật gây hại trên sầu riêng mà Trung Quốc quan tâm và  biện pháp quản lý); Tài liệu phòng chống Covid (Tài liệu hướng dẫn của Chính phủ và địa phương, quy trình phòng ngừa đang áp dụng và kế hoạch ứng phó khi bùng phát dịch tại địa phương); Tài liệu tập huấn cho đại diện vùng trồng liên quan đến phòng chống sinh vật gây hại trên trái cây tươi và phòng chống covid.

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật các địa phương theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các vùng trồng bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu và chuẩn bị tốt các nội dung kiểm tra thực địa vùng trồng để phục vụ cho đợt kiểm tra trực tuyển trong thời gian tới của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đạt kết quả tốt.

(Theo Cổng TTĐT sở NNPTNT Đồng Nai)


Để được tư vấn về cấp mã số vùng trồng, vui lòng liên hệ với TraceVerified qua thông tin:

– Số điện thoại: 0912501139

– Email: info@traceverified.com