Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Quy định cấp mã số vùng trồng theo thông tư của Cục Bảo vệ thực vật

TraceVerified > Mã số vùng trồng > Quy định cấp mã số vùng trồng theo thông tư của Cục Bảo vệ thực vật

Theo Cục Bảo vệ thực vật, việc cấp mã số vùng trồng đang được triển khai thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu, theo đó chỉ có nông sản được sản xuất từ vùng trồng đã được cấp mã số vùng trồng thì mới được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Đối với từng thị trường khác nhau, các quy định liên quan đến cấp mã số vùng trồng có thể khác nhau nhưng mục tiêu chung của việc cấp, quản lý và giám sát từng vùng trồng đã được cấp mã số là để đảm bảo truy xuất đến từng vườn trồng về các loại vi sinh gây hại đã được phát hiện, các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được sử dụng trên vườn trồng đặc biệt là ghi nhận về các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng.

Các quy định cụ thể về yêu cầu với vùng trồng được cấp mã số vùng trồng tựu chung lại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Nhận diện được vùng trồng (thường sử dụng GPS).
  • Áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong đó chú trọng đến công tác ghi chép nhật ký canh tác. Nhật ký canh tác phải được lưu trữ, bảo quản tốt để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.
  • Theo dõi thường xuyên tình hình sinh vật gây hại.
  • Thực hiện tốt vệ sinh đồng ruộng.
  • Thực hiện tốt các biện pháp canh tác, phòng trừ sinh vật gây hại và thu hoạch để đảm bảo mật độ sinh vật gây hại luôn ở mức thấp.
  • Đảm bảo không có dư lượng thuốc BVTV vượt ngưỡng cho phép theo quy định của nước nhập khẩu.
  • Ngoài ra, còn một số yêu cầu khác tùy thuộc vào thị trường nhập khẩu và loại sản phẩm nông sản mục tiêu.

Việt Nam cũng đã đưa quy định về cấp và quản lý mã số vùng trồng vào Luật Trồng trọt (Điều 64). Theo đó, giao Bộ NN-PTNT hướng dẫn về việc cấp mã số vùng trồng này. Ngày 30/11/2020, Cục Bảo vệ Thực vật đã có Quyết định 2481/QĐ-BVTV-KH ban hành tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng. Trong tiêu chuẩn cơ sở này có nêu rõ quy định để được cấp mã số vùng trồng và quy trình giám sát mã số vùng trồng. Xem chi tiết tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV

TraceVerified luôn đồng hành cùng các đơn vị/tổ chức/cá nhân trong việc tư vấn thủ tục và quy trình cấp mã số vùng trồng, từng bước bao gồm: thiết lập vùng trồng phù hợp với yêu cầu, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi các yêu cầu/phản hồi từ chi cục bảo vệ thực vật. 

Để được tư vấn về cấp mã số vùng trồng, vui lòng liên hệ với TraceVerified qua thông tin bên dưới:

Số điện thoại: 0912501139

Email: info@traceverified.com