Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Quy định về truy xuất nguồn gốc Lâm Sản tại thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT

TraceVerified > Chính Sách Pháp Luật > Quy định về truy xuất nguồn gốc Lâm Sản tại thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT
web-truy-xuat-nguon-goc-lam-san-tt27

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành thông tư số 27 quy định về quản lý và truy xuất nguồn gốc Lâm Sản. Thông tư 27 có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó có những quy định mới, liên quan đến quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý trong thông tư:

1. Đối tượng áp dụng

Tất cả những cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh có liên quan đến việc khai thác và kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng thông thường, sản phẩm gỗ hoàn chỉnh khi mua bán.

2. Hồ sơ lâm sản hợp pháp

Thực hiện quyền tự chủ của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh đồng thời cá nhân, chủ doanh nghiệp, chủ lâm sản (khai thác) phải chịu mọi trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của lâm sản trong sản xuất, kinh doanh. Chính vì vậy, trong thông thư 27 quy định rõ việc quản lý đối với lâm sản chưa chế biến và lâm sản đã chế biến thông qua hồ sơ lâm sản khi mua bán, vận chuyển thể hiện ở bảng kê lâm sản và hồ sơ nguồn gốc lâm sản.

Hồ sơ nguồn gốc lâm sản được quy định chung trong thông tư, bao gồm hồ sơ nguồn gốc lâm sản thuộc danh mục loài nguy cấp, loài quý hiếm và loài thông thường khác được khai thác trong nước (bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng), nhập khẩu và sau xử lý tịch thu. Trong chương III, từ điều 16 đến điều 18 quy định hồ sơ nguồn gốc lâm sản và có bốn mẫu bảng kê cho nhiều loại lâm sản khác nhau. Trong đó cũng có quy định chi tiết về các nội dung thông tin về nguồn gốc, số hiệu, quy cách lâm sản, cột để ghi số hiệu, tem, dán nhãn (nếu có) để thuận tiện cho việc kiểm tra và truy xuất nguồn gốc lâm sản khi cần thiết.

Trong thông tư, tại khoản 4 điều 17 có quy định về “Các tài liệu nguồn gốc lâm sản theo quy định của nước xuất khẩu” kèm theo lâm sản khi nhập khẩu. Để phù hợp với việc hội nhập quốc tế của Việt Nam, đây là quy định mới nhằm đảm bảo tính hợp pháp về nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc lâm sản khi xuất khẩu, nhập khẩu. Mỗi nước nhập khẩu đều có quy định khác nhau về quản lý lâm sản và truy xuất nguồn gốc nên thông thư 27 không quy định các tài liệu cụ thể. Tài liệu này do thương nhân nhập khẩu lâm sản yêu cầu thương nhân của nước xuất khẩu cung cấp và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ lâm sản nhập khẩu vào Việt Nam. Đây cũng là bộ tài liệu để các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam kiểm tra và truy xuất nguồn gốc lâm sản khi nhập khẩu vào nước ta khi cần thiết.

Tại các Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 và Điều 24 Thông tư 27 quy định mới về “bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán” trong hồ sơ lâm sản khi mua bán, vận chuyển. Đây là bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản khi xuất bán giao cho tổ chức, cá nhân mua kèm theo lâm sản đó để truy xuất nguồn gốc lâm sản. Hồ sơ nguồn gốc lâm sản được quy định tại Mục 1 Chương III của Thông tư 27.

3. Quản lý hồ sơ lâm sản

Quản lý hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, mua bán, cất giữ, gây nuôi, chế biến động vật rừng được quy định cụ thể tại Mục 4 Chương III Thông tư 27; trong đó lưu ý việc kiểm tra, ký xác nhận gỗ tồn thực tế và tồn trên từng hồ sơ lâm sản tại sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo mẫu mới để quản lý theo quy định của Thông tư 27; đồng thời chủ cơ sở chế biến, mua bán gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ có trách nhiệm quản lý, lưu giữ bản chính các hồ sơ quy định tại Thông tư 27 trong thời hạn 05 năm kể từ khi xuất lâm sản.

4. Đánh dấu mẫu vật

Tại chương IV của thông tư có quy định về đánh dấu mẫu vật, quy định này thực hiện quy định theo luật Lâm nghiệp (Khoản 2 điều 72). Quy định này mục đích là để tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Việc đánh dấu mẫu vật do cơ sở, doanh nghiệp tự thực hiện và tự quyết định về hình thức, chất liệu, quy cách của nhãn đánh dấu. Đồng thời nhãn đánh dấu phải đảm bảo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và cơ sở, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin được in trên nhãn (Điều 35).

5. Kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản

Hoạt động kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản được quy định tại chương V. Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra phải có quyết định của cơ quan Kiểm lâm có thẩm quyền (Được quy định tại điều 37 thông tư này). Thông tư cũng có quy định về việc kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đột xuất tại khoản 1 điều 40, quy định thực hiện mở sổ theo dõi thông tin tại khoản 3 Điều 40; quy định trình tự kiểm tra tại Điều 41.

6. Bảng kê lâm sản

Thông tư quy định 4 mẫu bảng kê lâm sản, các doanh nghiệp cần chú ý vì đây là tài liệu quan trọng luôn kèm theo các sản phẩm lâm sản. Một số nội dung chính cần chú ý trong các bảng kê: thông tin chi tiết về chủ lâm sản, thông tin nguồn gốc lâm sản, phương tiện vận chuyển, số hiệu, nhãn dán trên mẫu vật, khối lượng, trọng lượng,…

Bảng kê lâm sản này là tài liệu để ghi nhận về nguồn gốc của lâm sản được lưu trữ dưới dạng hồ sơ bằng giấy. Vì vậy, khi ghi nội dung nguồn gốc lâm sản, chủ lâm sản khi xuất bán lâm sản cần ghi rõ nguồn gốc lâm sản theo hồ sơ do chủ lâm sản trước đó giao cho và phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác của hồ sơ lâm sản.

Chủ doanh nghiệp có thể ghi nhận các hồ sơ này trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc của TraceVerified. Các thông tin yêu cầu theo bảng kê sẽ được thiết kế phù hợp quy định ngay trên phần mềm, doanh nghiệp có thể ghi nhận nhanh chóng ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Đồng thời các hồ sơ được số hóa và gửi đi cho người tiếp nhận phía sau để tiếp tục ghi nhận thông tin.

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong thông tư 27 mà các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành lâm sản cần chú ý về việc quản lý và truy xuất nguồn gốc.

>> Bạn có thể xem chi tiết các điều khoản trong thông tư tại: https://traceverified.com/thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-truy-xuat-nguon-goc-lam-san/