Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Sản phẩm và Dịch vụ

TraceVerified > Sản phẩm và Dịch vụ
Sản phẩm và Dịch vụ

Công cụ và dịch vụ của TraceVerified cho phát triển dự án CDM trồng rừng và nông nghiệp tạo tín chỉ carbon

TraceVerified - Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu địa phương

Quản lý dữ liệu vùng trung hòa Carbon trên diện tích 5000km2 của TraceVerified

Dự án phát triển tín chỉ carbon JCM từ trồng rừng và nông nghiệp của TraceVerified với đối tác Nhật Bản

Báo cáo quy định và yêu cầu thị trường tiêu thụ thực phẩm cho các công ty xuất khẩu nông sản thực phẩm

Coming soon...

Coming soon