Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Lưu trữ: Result

TraceVerified > Result
Truy xuất nguồn gốc điện tử

TraceVerified là Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử hàng đầu Việt Nam với gần 10 năm kinh nghiệm…

TraceFarm- Phần mềm Quản lý trang trại

TraceFarm là một phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh dùng để quản lý trang trại….

Tracechain – phần mềm Quản lý chuỗi cung ứng

TraceChain là một phần mềm trên điện thoại và máy tính giúp quản lý chuỗi cung ứng…

Tư vấn thương hiệu nông sản

Dịch vụ Tư vấn thương hiệu nông sản giúp Doanh nghiệp nông sản Việt lớn mạnh hơn và xứng tầm Thế Giới

Tư vấn quản lý chuỗi cung ứng

Tư vấn quy trình và hướng đi cho doanh nghiệp giúp quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả hơn…

Trở thành đối tác của TraceVerified

Liên kết ngay với TraceVerified để có thể thực hiện dịch vụ truy xuất nguồn gốc hiệu quả hơn…