Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Trở thành đối tác của TraceVerified

TraceVerified > Result > Trở thành đối tác của TraceVerified
tro-thanh-doi-tac-cua-traceverified

logo-title

Trở thành đối tác của TraceVerified

TraceVerified luôn muốn cùng cộng đồng Việt làm cho quá trình sản xuất thực phẩm ngày càng minh bạch hơn, nhà sản xuất ngày càng có trách nhiệm hơn đối với thực phẩm của mình, vì mục tiêu sức khỏe cộng động.

Chính vì vậy mà chúng tôi muốn được hợp tác cùng các đơn vị, công ty, tổ chức để có thể đẩy mạnh dịch vụ Truy xuất nguồn gốc đến nhiều hơn nữa cách doanh nghiệp sản xuất, các trang trại, hợp tác xã trên khắp đất nước Việt Nam.

Hãy liên hệ với TraceVerified để có thể lan tỏa mạnh hơn, sâu hơn đến cộng đồng Việt vì thực phẩm an toàn và minh bạch thông tin.