Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

TCCS 774:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng

TraceVerified > Chính Sách Pháp Luật > TCCS 774:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng
Pic-TCCS-774-2020-BVTV

Mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết để nông sản Việt có thể xuất khẩu ra thị trường quốc tế, vì đây là yêu cầu của các thị trường nhập khẩu để có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm cũng như kiểm soát chất lượng vùng trồng hiệu quả hơn.

Ngày 30/11/2020, Cục Bảo vệ Thực vật đã có Quyết định 2481/QĐ-BVTV-KH ban hành tiêu chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng. Trong tiêu chuẩn cơ sở này có nêu rõ quy định để được cấp mã số vùng trồng và quy trình giám sát mã số vùng trồng.

Nội dung chính của tiêu chuẩn cơ sở này bao gồm:

  1. Hướng dẫn về thiết lập vùng trồng

– Yêu cầu chung: Các yêu cầu chung để thiết lập vùng trồng như quy trình quản lý sinh vật gây hại, khi nào thì cần cấp mã vùng trồng, khi nào thì cần đăng ký lại mã vùng trồng, nếu thay đổi diện tích thì phải làm sao.

– Yêu cầu về diện tích: đối với cây ăn quả tối thiểu là 10ha, các cây trồng khác còn tùy theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

– Yêu cầu về sinh vật gây hại và biện pháp quản lý: Các yêu cầu và biện pháp quản lý sinh vật gây hại theo yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

– Yêu cầu về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Các yêu cầu về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho vùng trồng cần cấp mã số.

– Yêu cầu về ghi chép thông tin: ghi nhật ký canh tác (có phụ lục hướng dẫn).

– Yêu cầu về điều kiện canh tác.

– Yêu cầu khác: Các yêu cầu cụ thể khác của nước nhập khẩu.

  1. Kiểm tra đánh giá vùng trồng

– Đăng ký thông tin kỹ thuật vùng trồng: thông tin này được đăng ký bởi tổ chức/cá nhân cần cấp mã số vùng trồng.

– Kiểm tra thực địa: được thực hiện bởi Chi cục bảo vệ thực vật địa phương.

– Kết quả kiểm tra thực địa: Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện lập kết quả và báo cáo cho Cục Bảo vệ thực vật.

– Phê duyệt mã số vùng trồng: Cục Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm tra và phê duyệt, gửi thông tin cho nước nhập khẩu. Nếu được nước nhập khẩu phê duyệt thì sẽ trả kết quả về cho Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục sẽ thông báo với Tổ chức/cá nhân.

  1. Giám sát vùng trồng

– Các loại hình kiểm tra giám sát: Tự giám sát, giám sát định kỳ, kiểm tra đột xuất.

– Kế hoạch giám sát: Tối thiểu 1 lần/vụ có thể nhiều hơn tùy thuộc vào từng loại cây trồng.

– Nội dung giám sát các mã số vùng trồng đã cấp.

– Báo cáo kết quả giám sát.

  1. Quy định đối với vùng trồng đã được cấp mã số

Các quy định vùng trồng đã được cấp mã số.

  1. Các trường hợp thu hồi và hủy mã số

>> Xem chi tiết các tiết: các trường hợp thu hồi và hủy mã số

  1. Lưu giữ tài liệu

Quy định các loại hồ sơ, tài liệu cần được lưu giữ.

>> Chi tiết tiêu chuẩn cơ sở có thể tải về hoặc xem tại đây