Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Bà Huỳnh Lê Tâm

TraceVerified > Team > Bà Huỳnh Lê Tâm

Bà Huỳnh Lê Tâm

Chuyên gia tư vấn
  • Name: Bà Huỳnh Lê Tâm
  • Qualification: Chuyên gia tư vấn
  • Tel:
  • Email:

Bà Huỳnh Lê Tâm là Chuyên gia Tư vấn Quản lý, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng năng lực cho cơ quan Nhà nước, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

Bà Tâm đã nhiều năm là cán bộ tư vấn và giảng viên về quản lý chất lượng và quản lý sản xuất cho các dự án và chương trình hỗ trợ ngành thủy sản do UNIDO và Danida (Đan Mạch) hỗ trợ Bộ Thuỷ sản Việt Nam (1994-2005). Bà Tâm cũng là chuyên gia tư vấn về phát triển kinh tế địa phương cho Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) và CIAT-SADU; và là chuyên gia dài hạn về thực hiện Chiến lược phát triển thành phố Nam Định cho Dự án phát triển đô thị Nam Định (do SDC tài trợ) (2005-2006). Bà Tâm đã tư vấn cho các dự án Quản lý ngành Thủy sản Campuchia và Myanmar do EU, FAO và DFID-DANIDA tài trợ (2006-2009); các dự án liên quan tới kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong chương trình của POSMA- FSPSII (2007- 2009). Bà Tâm còn là chuyên gia đánh giá và tư vấn các hệ thống quản lý chất lượng.

Bà Tâm tốt nghiệp Đại học Galatzi (Rumania), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Viện công nghệ châu Á (AIT).