Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

TraceVerified > Team > Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

Chuyên gia tư vấn
  • Name: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh
  • Qualification: Chuyên gia tư vấn
  • Tel:
  • Email:

Chuyên gia đánh giá hệ thống chất lượng ASC