Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Bà Đậu Thúy Hà

TraceVerified > Team > Bà Đậu Thúy Hà

Bà Đậu Thúy Hà

Thành viên HĐQT
  • Name: Bà Đậu Thúy Hà
  • Qualification: Thành viên HĐQT
  • Tel: 028 38234179
  • Email: info@traceverified.com

Bà Đậu Thuý Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty CP Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT. Bà Hà có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và quản lý dịch vụ khách hàng tại các công ty đa quốc gia như Daewoo Corporation, Hewlett-Packard, kinh nghiệm tư vấn quản lý, thành lập và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành dịch vụ tài chính. Bà Đậu Thúy Hà cũng là tư vấn giải pháp và chiến lược phát triển cho TraceVerified kể từ khi dự án mới bắt đầu.