Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Ông Nguyễn Hải Hùng

TraceVerified > Team > Ông Nguyễn Hải Hùng
  • Name: Ông Nguyễn Hải Hùng
  • Qualification: Thành viên HĐQT
  • Tel: 028 38234179
  • Email: info@traceverified.com

Đồng sáng lập công ty 3PS, tác giả phần mềm TraceVerified