Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Ông Bùi Huy Bình

TraceVerified > Team > Ông Bùi Huy Bình

Ông Bùi Huy Bình

Chủ tịch hội đồng quản trị
  • Name: Ông Bùi Huy Bình
  • Qualification: Chủ tịch hội đồng quản trị
  • Tel: 028 3823 4179
  • Email: binhbh@traceverified.com

Ông Bùi Huy Bình là thạc sỹ chính sách công, chương trình học bổng Fulbright tại Việt Nam. Ông Bình đã làm việc trong cả khu vực chính phủ, phi chính phủ và tư nhân. Ông có nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế. Ông ưa thích đi về các vùng nông thôn để hỗ trợ nông dân Việt Nam và những nhóm yếu thế. Ông Bình hiện đang trực tiếp điều hành công việc tại TraceVerified.

Linkedin     I      Facebook     I      Twitter