Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Tiến sĩ Heiner Lehr

TraceVerified > Team > Tiến sĩ Heiner Lehr

Tiến sĩ Heiner Lehr

Chuyên gia tư vấn
  • Name: Tiến sĩ Heiner Lehr
  • Qualification: Chuyên gia tư vấn
  • Tel:
  • Email:

Tiến sỹ Heiner Lehr, Giám đốc Ứng dụng cho dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm lớn nhất Cộng đồng Châu Âu EU Trace. Ông là đối tác chủ chốt của phần mềm TraceFood tích hợp kết quả của 3 dự án do EU tài trợ bao gồm: EU Trace, SeaFood Plus và TraceFish. TS Heiner là thành viên chính trong dự án của EU về xây dựng các tiêu chuẩn mở cho việc tích hợp và trao đổi các thông tin truy xuất nguồn gốc (TraceCore XML) và rất nhiều dự án khác của EU.