Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

TT 21/2018/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

TraceVerified > Chính Sách Pháp Luật > TT 21/2018/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác
Thong-tu-21-BNNPTNT

Số/ ký hiệu: 21/2018/TT-BNNPTNT

Loại văn bản : Thông tư

Ngày ban hành: 15/11/2018

Ngày hiệu lực: 01/01/2019

Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu; chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 áp dụng với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; thu mua, chuyển tải, vận chuyển, bốc dỡ, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản từ khai thác.

Thông tư có những nội dung chính như sau:

1. Quy định về ghi, nộp nhật ký, báo cáo khác thác thủy sản

– Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn hơn 12m cần ghi nhật ký hàng ngày; nhật ký được nộp lại trong vòng 24h cho tổ chức quản lý cảng cá sau khi bốc dỡ hải sản qua cảng. Đối với tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12m thì phải ghi báo cáo khai thác thủy sản; nộp báo cáo khai thác thủy sản định kỳ mỗi tuần 1 lần.

– Đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản thì cả tàu thu mua phải ghi nhật ký thu mua hằng ngày và tàu thăm dò, dẫn dụ phải ghi báo cáo. Trong vòng 24 giờ phải gửi báo cáo hoặc nhật ký cho tổ chức quản lý khi tàu cập cảng.

2. Công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thông tư quy định rõ việc công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác tại điều 6.

Quy định Kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá tại điều 7 của thông tư cần chú ý những điểm sau:

– Việc kiểm tra tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản sẽ được Sở NN&PTNT tổ chức thực hiện tại cảng cảng. Tổ chức quản lý cảng cá giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng; bố trí văn phòng làm việc, phối hợp thực hiện kiểm tra tàu cá tại cảng.

– Giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng thực hiện nghiêm ngặt và cần chú ý trường hợp tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp thì không cho bốc dỡ thủy sản và thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

– Kiểm tra đối với tàu cá cập cảng: Các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên; tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24m kiểm tra tối thiểu 20% đối với tàu làm nghề khai thác cá ngừ, tối thiểu 10% đối với tàu làm nghề lưới kéo, tối thiểu 5% đối với tàu làm nghề khác trên tổng số tàu cập cảng bốc dỡ thủy sản; tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

3. Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước cần nộp một bộ hồ sơ đến tổ chức quản lý cảng cá, nơi tàu đã được bốc dỡ thủy sản qua cảng cá. Chi tiết bộ hồ sơ đề nghị có thể xem tại khoản 2 điều 10 của thông tư này.

>> Tải về hoặc xem chi tiết thông tư: Tại đây