Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

[Thông tư 25/2019/TT-BYT] Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ y tế

TraceVerified > Chính Sách Pháp Luật > [Thông tư 25/2019/TT-BYT] Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ y tế
Facebook-Thong tu bo y te

QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BYT ban hành ngày 30/8/2019 quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Theo quy định, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn ngay khi tự phát hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân về sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn của cơ sở. Ngay sau khi thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm phải báo cáo kết quả bằng văn bản về cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tự phát hiện hoặc nhận được thông tin cảnh báo.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải lưu giữ và duy trì hệ thống dữ liệu thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm của cơ sở trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng của lô sản phẩm; 24 tháng kể từ ngày sản xuất lô sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và sản phẩm thực phẩm không yêu cầu bắt buộc ghi hạn sử dụng.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiến hành phân tích, xác định nguyên nhân gây mất an toàn đối với lô sản phẩm thực phẩm phải truy xuất nguồn gốc.  Trường hợp thực phẩm không đảm bảo an toàn phải được thu hồi và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2019.

>> Xem văn bản chính thức của thông tư tại đây.