Địa chỉ :
12 Võ Văn Kiệt - Quận 1 - HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

TraceVerified thực hiện tư vấn truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thịt lợn tại Hà Tĩnh

TraceVerified > Hoạt động của TraceVerified > TraceVerified thực hiện tư vấn truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thịt lợn tại Hà Tĩnh
Ngày 16,17/10/2015, Đoàn làm việc của TraceVerified đã đi khảo sát các hộ nông dân chăn nuôi lợn tại Hà Tĩnh để thực hiện tư vấn truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thịt lợn tại Hà Tĩnh.
Việc tư vấn truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thịt lợn tại Hà Tĩnh là một phần của dự án “Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh” do chính phủ Canada tài trợ và Sở NN và PT Nông thôn Hà Tĩnh thực hiện.
Mục đích của việc tư vấn là nhằm nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm thịt lợn hơi của THT/HTX chăn nuôi lợn xã Thạch Long, huyện Thạch Hà và giúp cơ quan quản lý nhà nước biết được quá trình chăn nuôi của các thành viên THT/HTX thông qua việc tập huấn, hướng dẫn các thành viên chăn nuôi lợn của THT/HTX cách ghi chép,lưu giữ thông tin một cách có hệ thống vào phần mềm truy xuất nguồn gốc về quá trình chăn nuôi lợn từ khi đưa con giống về đến khi xuất chuồng.
Ngày 16,17/10/2015, Đoàn làm việc của TraceVerified đã làm việc cùng lãnh đạo các công ty chăn nuôi đồng thời đi khảo sát các hộ nông dân chăn nuôi lợn tại Hà Tĩnh để chuẩn bị bước đầu thực hiện tư vấn truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thịt lợn tại Hà Tĩnh.
Ngoài việc mong muốn nâng cao khả năng quản lý nhà nước, các hộ nông dân cũng mong muốn sử dụng truy xuất nguồn gốc để cam kết quá trình chăn nuôi “sạch” và minh bạch với người tiêu dùng và tạo dựng thương hiệu Thịt lợn Thạch Long.