Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Trách nhiệm xã hội

TraceVerified > Trách nhiệm xã hội

TraceVerified là một nền tảng công nghệ được thiết kế để giúp đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Vì vậy, trách nhiệm xã hội của TraceVerified là giúp cải thiện chất lượng, minh bạch nguồn gốc sản phẩm của các nhà sản xuất, người lao động và cộng đồng địa phương.

TraceVerified thực hiện trách nhiệm này bằng cách cung cấp cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng thông tin chi tiết về nguồn gốc, quy trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm. Điều này giúp cho người tiêu dùng có thể tin tưởng vào sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn, đồng thời cũng giúp cho các nhà sản xuất đảm bảo tính minh bạch và chuẩn mực đạo đức trong quy trình sản xuất.

Hơn nữa, TraceVerified cũng đảm bảo rằng các nhà sản xuất tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường, đồng thời hỗ trợ cho các nhà sản xuất nhỏ và vừa tăng khả năng cạnh tranh của họ. Tất cả những việc làm này đều nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người trong chuỗi cung ứng sản phẩm, từ nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng cuối cùng.