Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Truy xuất nguồn gốc

TraceVerified > Truy xuất nguồn gốc

Truy xuất carbon theo 3 phạm vi phát thải

Khí nhà kính và nguồn gốc phát thải Các khí nhà kính (KNK) chính trong bầu khí quyển gồm: hơi nước, carbon dioxide (CO2), methan (CH4), dinitơ monoxide (N2O), ozon (O3) và các khí CFC. Nếu không có KNK, nhiệt độ bề mặt Trái Đất sẽ là −18°C, thay vì mức trung bình khoảng 15°C. Nhưng khi KNK quá nhiều, làm tăng…

TraceSafety – Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc gắn với an toàn thực phẩm dành cho chính quyền các cấp

Nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng cao thì vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi người. Các cơ quan quản lý nhà nước, cấp thành phố, cấp quận, huyện,… đang từng bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện quản lý an toàn thực…

Hà Nội – Truy xuất nguồn gốc thực phẩm đưa vào trường học

Để bảo vệ sức khỏe của học sinh, thành phố Hà Nội đã kiểm tra điều kiện thực tế tại các bếp ăn bán trú và đặc biệt quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm được đưa vào chế biến các bữa ăn tại các bếp ăn trong trường học. Ngoài ra…

Truy xuất nguồn gốc – Con đường ngắn nhất giúp bảo vệ uy tín doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa vào Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của công tác truy xuất nguồn gốc trong nền kinh tế, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. …

Truy xuất nguồn gốc nông sản vẫn còn khó khăn

Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với nông sản vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như sự hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương.  Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất rau hữu cơ Cuối Quý…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) vào tháng 1/2019.  Sau 4 năm thực hiện Đề án 100, hệ thống quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn về…

Chính phủ bổ sung quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính…

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh chưa hiệu quả

Đã gần 6 năm từ 2017 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tiên phong rầm rộ trong việc dán tem truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tuy nhiên việc loại bỏ thực phẩm bẩn vẫn chưa thực sự hiệu quả. Gần như khi mua hàng người dân chỉ…

Truy xuất nguồn gốc nông sản và những điều cơ bản về thu hồi

Sức khỏe là mối bận tâm của nhiều người ngày nay. Khi nhắc đến an toàn thực phẩm thì ta thường xuyên nghe tới truy xuất nguồn gốc vì đây là giải pháp kiểm soát được chất lượng, nguồn gốc và thành phần chi tiết của sản phẩm. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào…

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm và vai trò mỗi khâu trong chuỗi cung ứng

Truy xuất nguồn gốc là yếu tố cơ bản để đảm bảo hệ thống an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp. Hầu hết các nhà quản lý chuỗi cung ứng sẽ có đủ hiểu biết về quy trình và cách sử dụng dữ liệu trong hệ thống truy xuất nguồn gốc trong trường hợp cần…